دعا

ولش کنید! امشبم از اون وقتایی که هی مینویسیم و هی پاک می کنم.

فقط برام دعا کنید. برام دعا کنید انسان بشم. آدم بشم. همین. منم براتون دعا می کنم اگه قابل بودم.

/ 0 نظر / 14 بازدید