نقطه ای برای آغاز

بعد از تقریبا یک سال و نیم، از سر کارم اومدم بیرون. کلینیک تو این مدت رشد خوبی کرده بود. از یه مرکز به چند مرکز توسعه پیدا کرده بود و کارها هم بیشتر شده بود. 

اما برای درس خوندن باید قید همه چی رو زد. امیدوارم خدا کمک کنه تا این تصمیم و تصمیم چند ماه قبل برای نرفتن به بانک، بتونه زمینه ساز پیشرفت های بعدی بشه.

به امید موفقیت برای همه.

/ 1 نظر / 16 بازدید
سنگ صبور

خوب با حرفهات اینگار هدفی را دنبال میکنی , درس خواندن !!! اگر به سفارش و توصیه کسی این کار را میکنی سخت در اشتباهی , باید ببینی که درونت چی میگه؟ برای زندگی بهتر تلاش خوبه ولی نه بخاطر کسی ! بله بچه شیطون مثبت, دنیا خیلی بی وفاست از ما گفتن ...... همیشه تجربه دیگران را چراغ روشنایی راه زندگیت قرار بده نه احساسات. باشه ,[تایید]