امشب اگر یاری کنی..

تنباکوی ١٨ هزار تومنی که از بندر خریده بودم رو به اتمام است. فرصت خوبی برای ترک اعتیاد داره شکل میگیره.

مسافرتی که قرار بود برم، به کلار دشت ختم شد. خوب بود، جاتون خالی.

از این دشت به اون دشت.. رسیدیم به کلار دشت.. سوغاتی واست چی بیارم، موقع برگشت..!

من جدا از تمام خوبی هایی که دارم! یه خوبی خاص دارم و اونم اینه که سعی می کنم نواقص و بدیهامو ببینم. اما از اون طرف یک مشکل بزرگ وجود داره و اونم اینه که تغییر دادن رفتار های بدم بسیار بسیار سخت هستن. و بنابراین خیلی از خوبی های دیگمم تحت تاثیر این بدی هام قرار میگیره. بدی هایی که چند مورد انگشت شمار هستن، اما زندگیمو به باد میدن.

/ 0 نظر / 2 بازدید