زمان

یه وقتایی ادما گیر میکنن تو یه زمانای خاص. بزرگ میشن و رشد میکنن اما دل و فکرشون تو همون زمان گیر کرده. این خیلی یده.

خدایا خیرت را نصیب همه بگردان.

/ 3 نظر / 16 بازدید
ماسک

"یه وقتایی ادما گیر میکنن تو یه زمانای خاص. بزرگ میشن و رشد میکنن اما دل و فکرشون تو همون زمان گیر کرده. این خیلی یده." اینکه من اون تو گیر کردم هم خیلی خیلی بدتره

yalda

-از گشنیزهات چه خبر؟

yalda

دلم خنک شد.بس که بی معرفتی[اوغ]