کلی شکرت خدایا

هر چند قرص خوردم، اما اگه سرما نخورم خدا بهم رحم کرده! با اینکه امشب هوا کلی سرد و بارونی بود، اما کلی پیاده روی کردمو مسخره بازی در آوردمو انرژی گرفتمو خدا رو شکر کردمو بازم شکرش می کنم ایشالله.

کلی رفتم زیر ناودون و هلش دادم زیر ناودون! کلی خدا رو شکر کردمو و خواستم ازش چشم بد دور باشه.

کلی خدایا شکرت.

ببار برایم
تو که هزاران چشمه ی جوشان
پشت مردمک هایت پنهان کرده ای
ببار برایم
اشک هایت همان آب حیاتی است
که خضرنوشید و هنوز
در به در جاودانگیست
ببار، ببار، سیلاب دردهایت را دوست دارم...

/ 0 نظر / 18 بازدید