ای ول..!

 سلام...

چه قد خوبه  به قرآن پناه بردنا ! جدا می گم.آدم وقتی با خدا باشه هيچ نگرانی نداره لامصب.نمی دونم چرا اينجوريه ولی هر بار كه يه خورده به خدا حال دادم خدا ده برابر بهم حال داده.راسته كه ميگن يه قدم بری به سمتش اون ده قدم مياد. خوشحالم از اينكه يه دوست خوبی دارم كه باعث شده برم سمت خدا دوباره.خوشحالم كه اون دنيا ديگه شرمندش نميشيم.نه دوست خوبم؟ شايد اقلا يه خورده از گناهانمون كم شد كه البته مطمئنم ميشه.هر چند گناهان خيلی خيلی بزرگی بودن.اما ديگه مهم نيستن.مهم الانه كه خدا باهامونه. ديگه نگرانی های بی خودی كه قبلا نسبت بهم داشتيمو شك نكن كه نخواهيم داشت..و اين خيلی خوبه.خيلی خوب.خيلی مشتاقم كه ماه رمضون هر چه زود تر بياد.لامصب پر از بركته اين ماه! چه قد آخه بنده هاشو دوست داره خدا.آدم حرصش ميگيره!! بيا دوست عزيز كه بريم پيش خدا.بريم بهش قريب شيم.بايد يه چی داشته باشيم كه وقتی خدا اون دنيا خفتمونو جسبيد بهش يگيم و شرمندش نشيم..
به اين اعتقاد پيدا كردم كه عشق هر چورش باشه باعث تعالی ميشه.چه عشق به خدا باشه چه عشق به آدميزاد.ماهيت عشقه كه آدم عاشقو متعالی ميكنه.البته عشقی كه پخته باشه.
    در دايره قسمت، ما نقطه تسليميم      لطف آنچه تو انديشی، حكم آنچه تو فرمايی

ميدونين عاشق ادبيات شدم؟! منی كه انقد از شعر بدم ميومد.خيلی باحاله بابا ! البته هنوزم از خيلی شعرا بدم مياد.ولی تفاوت حاصل شده اينه كه ديگه از شعرای حافظ و مولانا و امثالهم بدم نمياد.اين مدت چه قد بی ذوق بودم!

بدم مياد خيلی از اينكه مشغول يه كار باشی و يكی يه دفعه سر برسه و يه فكر ديگه كنه و آدم ضايع بشه.آدم اگه اون كارو ميكرد و ضايع ميشد يه چی.اما آدم وقتی نكردو ضايع ميشه خيلی درد داره! از اينم بدم كه يه نفر در موردم جوری كه نيستم فكر كنه.حرصم در مياد.و هر كار می كنم كه به طرف بفهمونم داداش! اشتباه گرفتی ما رو!

هوا گرمه خيلی.خيلی زياد.پير آدم در مياد.مخصوصا اگه آدم از صبح تاشب بيرون باشه.من كه همچين گرمايی رو يادم نمياد تو ولايتمون. من كه نرفتم عسلويه ولی يكی از آشنايان كه رفته ميگه هوا ی اينجا مثل اونجا شده! البته واسه من كه خوبه این هوا.آخه سال بعد كه قرار برم زابل بايد عادت كنم در هر صورت ديگه! حالا يه خورده زودتر بهتر!

بايد يه دستی به سر و روی اين بلاگ خاك گرفته بكشم.تا ببينيم. خدا نگه دار.

/ 7 نظر / 2 بازدید
يلدا

سلام داداشی اگه ميبين که نيومدم تو پستای اون يکی نظر ندادم به خاطر اين بد که خودت گفتی اما خب تو که منع نکردی دخمل ها نخونن من هميشه ميخوندم ميبينم که داريميشی نميدونم چی بگم اما خوشحالم

يلدا

اميدوارم که شرمنده هم نشی

يلدا

خب من برم ديگه!بای بای شاد باشی

سلامممم چطوری؟ می بینم که اینجا رو اب و جارو کردی اقا عرفان . جناب اکتیو منتظر اپهای شما هستیم!

عارفه

سلام راستی راستی ميخوای بری زابل؟ ولی من از گرمسار اونورتر نمیرم

مهری

دل آرام گيرد با ياد خدا ...