تو کرم بودی که عاشقت شدم!

زیبا اومد به نظرم:

اولين باري که عاشقت شدم يادته ؟ من يه کرم سيب بودم و تو يه کرم ابريشم . من به تو قول دادم ديگه هيچوقت سيب نخورم و تو هم قول دادي دور خودت پيله نزني . ولي نمي دونم چي شد که من طاقت نياوردم و فقط يه خورده سيب خوردم . تو هم از غصه دور خودت پيله بستي... حالا دومين باره که عاشقت شدم ولي حالا من هنوز يه کرم سيبم و تو يه پروانه خوشگل ...تو پر زدي و رفتي و من موندم و سيبايي که جايي براي خورده شدنشون نمونده . از هر چي سيبه منتنفرم.

عکس گرفته شده توسط خودم، روستای دهکلان

با اینکه الان بیشتر وقتم به تفریح می گذره اما نمی دونم چرا اعصاب ندارم. چند روزه وقتی موبایلمو خاموش می کنم حالم خوب میشه! شاید به خاطر امواجش باشه! اگه امواجش انقد خطرناکه پس وقتی می ذارم تو جیب شلوارم که ... !! من بچه می خوام!!

/ 0 نظر / 2 بازدید