زهی عشق، زهی کار، زهی بار..

آخ که چه قدر دوست دارم تمام روزای زندگیم از صبح تا شب درگیر باشم. چه قدر دوست دارم وقتی سرمو میذارم رو بالشت، مجبور نباشم دو ساعت تو رخت خواب غلت بزنم.

بعضی روزا مثل امروز واقعا فرصت سر خاروندنم ندارم. اکثر روزا فعالیتم بد نیست. اما خدا نکنه روزایی بیان که بیکار باشم. بیکاری و هجوم انواع و اقسام فکر. بیکاری و غصه خوردم. بیکاری و نا امیدی. بیکاری و یاداوری یک عشق کهنه اما نو ....

تو آسمان آبی آرامو روشنی 
من چون کبوتری که پرم در هوای تو

یک شب ستاره های تو را دانه چین کنم
با اشک شرم خویش بریزم به پای تو

/ 3 نظر / 2 بازدید
نانی آزاد ... مترسک

خوب راستش انقدر ذهنم درگیره نخوندم متنتو ! اما گفتم مهمونت کنم به یه شعر [لبخند] كنار دريا، با آب همزبان بودم . ميان توده رنگين گوش ماهي ها، ز اشتياق تماشا چو كودكان بودم ! به موج هاي رها شادباش مي گفتم ! به ماسه ها، به صدف ها، حباب ها، كف ها، به ماهيان و به مرغابيان، چنان مجذوب، كه راست گفتي، بيرون ازين جهان بودم . نهيب زد دريا، كه : - « مرد ! اين همه در پيچ تاب آب مگرد ! چنين درين خس و خاشاك هرزه پوي، مپوي ! مرا در آينه آسمان تماشا كن ! دري به روي خود از سوي آسمان واكن ! دهان باز زمين در پي تو مي گردد ! از آنچه بر تو نوشته ست، ديده دريا كن ! زمين به خون تو تشنه ست ، آسماني باش ! بگرد و خود را در آن كرانه پيدا كن[گل]

ماسک

آخ گفتي منم اينجوريم با اين تفاوت كه تو خيلي اكتيوي و بهت غبطه مي خورم كاشكي منم مثل تو حال و حوصله ي كارا رو داشتم تا از اين فكراي مغشوش در ميومدم ولي بسوزه پدر تنبلي و بي ارادگي

ماسک

آی! با شما هستم، این درها را باز کنید خيلي قشنگ بود كاملشو بنويس و آها بگو مال كيه؟؟؟