آقای من حسین، مولای من حسین

پنجه ای قلبم را وحشیانه در مشت میفشارد، دندان هایی به غیظ در جگرم فرو میرود، دود داغ و سوزنده ای از اعماق درونم بر سرم بالا می آید و چشمانم را می سوزاند، شرم و شکنجه سخت آزارم می دهد، که: «هستم»، که «زندگی می کنم».

تنها و آواره به هر سو می دوم، گوشه آستین این را می گیرم، دامن ردای او را می چســــبم، می پرسم، با تمام نیــــــــاز می پرسم؛ غرقه در اشک و درد: «این مرد کیست»؟ «دردش چیست»؟ این تنها وارث تاریخ انسان، وارث پرچم سرخ زمان، تنها چرا؟ چه کرده است؟ چه کشیده است؟ به من بگویید: نامش چیست؟

/ 1 نظر / 2 بازدید
كبوترعاشق

سلام دوست گلم خسته نباشي وب زيبائي داري موفق باشي هميشه راستي تمايل داشتي به منم يك سري بزن [گل][بغل][پلک][ماچ][قلب]