پس از آن غروب رفتن، اولین طلوع من باش

خواب سبز رازقی باش، عاشق همیشگی باش، خسته ام از تلخی شب، تو طلوع زندگی باش

پ ن: شب شد و غم دنیا در حال نابودی قلب و روحم.

/ 2 نظر / 2 بازدید
عروسک سنگ صبور

هیچ چیز در این دنیا ثابت نیست حالا شب هایی هم خواهد بود پر از نور و عشق

عروسک سنگ صبور

هیچ چیز در این دنیا ثابت نیست حالا شب هایی هم خواهد بود پر از نور و عشق