و عليکم......

از اون اونجا که من شديدا آدم روشنفکری هستم باز هم مطالب زيبايی نوشتم که از شما دوستان عزيز

 دريغ نميکنم(!!!!!!!)(از کسانی که فهميدند تقاضای سکوت دارم!!!....)

ترين های اجتماعی: (آخرين اثر من!!!)

۱ـبی موقع ترين سفر سال:سفر پرسن چارلز وليعد انگليس به ايران(يه يکی بگه مرد حسابی تو اگه

بيل زن بودی ،قبل از جدايی از پرسنل دايانا بيل ميزدی...)

۲ـحکيمانه ترين اظهار نظر سال:اظهار نظر آقای اردشير لاريجانی پس از اعطای جايزه ی صلح نوبل به

شيرين عبادی(وقتی ازش پرسيدن نظرت درباره ی برنده شدن خانوم عبادی چيست؟گفت:از اين که يه

ايرانی اين قدر پول برنده شد خوشحالم!!!)

۳ـخوشبخت ترين مرد سال:همسر شيرين جون!!!!!!

۴ـخوشبخت ترين زن سال:همسر دکتر خرازی وزير امور خارجه ی عزيز.

۵ـاعصاب خورد کننده ترين صدای تک خوان سال:صدای پشه ای که زير لحاف آدم رفته باشه!...

۶ـبدترين سرمايه گذاری سال:چاپ هفتاد و دوم ديوان پروين اعتصامی.

۷ـاحمقانه ترين سرمايه گذاری:سرمايه گذاری معنوی برای عاقل کردن کاوه مشکات!!!

۸ـو خوشمزه ترين نوشيدنی سال:دلستر با ليموی تازه و نمک و اگر باشه زيتون!!!

                                  

تشويق نکنين!!!!راستي،(هر کی چلچراغ ميخواد ما هستيم،از شماره ی ۱ تا آخرين شماره(۹۱)رو دارم).

   يه چيز ديگه:تو اون نظر سنجی فقط ۸ نفر برام mail زدن!!!!بد ضايع شدم!!!!                                              

ديگه از اين کارای خدا پسندانا انجام نميدم!!!

                                                 23.gif

/ 0 نظر / 6 بازدید