دنیا نداره، هیچ جاییو، به این باحالی!

آزادی تنها در انتخابات اخیر امریکا معنی شد و بس.

با این دوست، با اون دوست، توی جاده ی چالوس، داریم بوق میزنیم، کورس می ذاریم، با یک اتوبوس!
از این دشت، به اون دشت، رسیدیم به کلار دشت، سوغاتی برات چی بیارم، موقع برگشت!

/ 1 نظر / 2 بازدید
raoros

ای ول اینجا رو :)))))))))