جشن قهرمانی

امروز ایشالله استقلال قراره جشن قهرمانی بگیره.

چند روزی هست اومدم تهران دنبال ماشین. ایشالله امشب بریم صحبت های نهایی رو بکنیم که ببینیم قسمت هست تا این ماشینو بگیرم یا نه.

خدایا در تمامی لحظات شکرت می کنیم و انشالله تا همیشه این توفیق رو به همه عطا فرمایی.

یکشنبه نتیجه ارشد میاد! خدایا هر آنچه خیر هست نصب همه بگردان، نصیب ما هم بگردان. شکرت خدا.

/ 0 نظر / 15 بازدید