که هنوز.....

قدیما یادمه عاشق بودم خفن. دلم میگفت عشق، اما عقلم می گفت عشق نه. منم حرف دلو گوش می دادم فقط.

این روزا هنوز مثل اون قدیما عاشقم خفن. دلم میگه عشق، اما عقلم می گه عشق نه. به دلم میگم عاشق باش. واسه خودت عاشق باش. به یادش عاشق باش. به عقلمم میگم چشم، نه تنها هیچ آینده ای را با اون تصور نمی کنم، بلکه بهش حتی فکرم نمی کنم، خیالت راحت.

این روزا هم دلم راضیست، و هم عقلم. این روزا هم دلم و هم عقلم، خیلی زود گول منو می خورن.

و با چه قید بگویم که "دوستت دارم " ؟ که تا ابد؟
که همیشه؟ که جاودان ؟ که هنوز؟

/ 1 نظر / 6 بازدید