یک سال تقریبا گذشت از روزی که خدا برام این اتفاقات رو مقدر فرمود. و من در این یک سال بار ها آزمایش شدم و هر باز هم رد شدم. پارسال خدا بهم گفت که صبر کن، اما من نکردم. به حرف خدا گوش ندادم و اینی شد که الان میبینم. شاید اگه به حرف خدا گوش داده بودم...

خدایا همه رو ببخش، ما رو هم ببخش. بهمون رحم کن ای پوشاننده ی گناهان و ای رحمان.

امروز آخرین روز دانشگاه تو این ترم بود و عجب که این ترم غیبتی نداشتم. امیدوارم بتونم درسای این ترم رو با نمره ی خوب پاس کنم.

و چه قدر فکر و خیال آدمو پیر و فرتوت می کنه. خسته شدم از این همه خیالی که در این مدت داشتم. صبح، سر کار، سر کلاس، تو ماشین، موقع خواب، وقت تفریح و هر لحظه فکرم مشغوله.

اما واقعیت اینه که احساس خوبی دارم. دلم روشنه برای یک شروع خوب. خدایا شکرت. بابت همه چیز. خدایا شکرت

/ 1 نظر / 17 بازدید
کوله پشتی

اگر یقین داری روزی پروانه میشوی بگذار روزگار هر چه میخواهد پیله کند[گل]