قرآن و طبيعت

سلام...
يکی از سوره هايی که در باره ی آفرينش و اسرار پيچيده ی خلقت است سوره ی رعد است.در اين سوره از روی يک سلسله قوانين طبيعی و رموز جهان هستی٬ با بيانی متين و تعبيری استوار٬ پرده برداشته است که با آخرين تحولات و حقايق علمی کاملا موافقت دارد که بايد آن ها را از معجزات علمی قرآن دانست.
در اين سوره٬ دلايل توحيد و اثبات رسالت پيامبر و آسمانی بودن کتاب او مورد عنايت قرار گرفته و برای مجسم ساختن منظره ی حق و باطل و سرانجام اين مبارزه مثال بسيار جالبی زده شده و در اواخر سوره٬ رشته ی سخن به موضوع "بدا" و کتاب محو و اثبات که يکی از معارف ممتاز عقلی قرآن می باشد٬ کشيده شده است.
بعد از اين توضيح مختصر در رابطه با سوره ی مبارکه ی رعد می خواهم مقاله ای کوچک در مورد قرآن و طبيعت که در اين سوره آمده است بنويسم.باشد تا مورد توجه شما قرار گيرد.

قرآن و گسترش زمين:
سومين آيه ی سوره ی رعد حاوی نکات مهم و نمونه های بارزی از تدبير جهان آفرينش است که اين نکات نيز  در عصر نزول قرآن بر همگان پوشيده بود.
۱-گسترش زمين
دانشمندان ٬ پس از بررسی های زياد ثابت کرده اند که زمين ما کروی است.و در قرآن کريم و احاديث اهلبيت (ع) اشارات لطيفی به اين نکته شده است.۱ و امروزه کروی بودن زمين از مسلمات علم است.از اين رهگذر هرگز نمی توان جمله ی "زمين را امتداد داد" را اشاره به مسطح بودن زمين دانست.بلکه همين طور که مفرسين و اهل لغت می گويند:مقصود٬ همان بسط و توسعه و گسترش زمين در عين کروی بودن است.اين جمله ممکن است اشاره به کشيده شدن و گسترش تدريجی خشکی ها از زير آب٬ و يا افزوده شدن حجم آن بر اثر جذب سنگ های سرگردان و کرات کوچکی باشد که در حوزه ی قوانين جاذبه ای(جاذبه ی طبيعی) که در قرآن مطرح شده است بايد قرار گيرد.
۲-نقش کوه ها
قرآن در آيات متعددی از راز آفرينش کوه ها پرده برداشته و می فرمايد:"در زمين کوه هايی افکند تا حرکات آن٬ شما را مضطرب نسازد".۲
زمين همانند مهره ای است که ۱۴ حرکت بر آن وارد می شود که از مهمترين آنها حرکت وضعی(به سرعت ۲۸۰ فرسنگ در ساعت) و حرکت انتقالی(به سرعت ۱۸ هزار فرسنگ در ساعت) است.اگر کوه ها نبودند٬ اين حرکات در اثر تماس با هوای مجاور آنچنان حرارتی توليد می کرد که زندگی را روی آن غير ممکن می ساخت.برای رهايی از اين خطر بايد هوای مجاور زمين پا به پای آن حرکت نمايد تا از خطرات اين برخورد در امان باشد.
از ديگر نقش های مهم کوه ها اين است که کوه ها همچون يک زره ی محکم فولادين دور تا دور زمين را احاطه کرده و يک شبکه ی نيرومند سرتاسری تشکيل می دهند و پوسته ی زمين را در بر گرفته و مانع متلاشی شدن آن به هنگام زلزله می باشند.
قرآن کريم پس از کوه ها سخن از نهر ها گفته است.اين تقارن بسيار لطيف است٬ چون کوه ها منبع رودها می باشند٬ زيرا برف و باران به سان يخچال های طبيعی در ارتفاعات سرد کوه ها ذخيره شده و در تابستان به تدريج آب شده و به صورت چشمه سار ها جاری می شود.
۳-قرآن و زوجيت موجودات
قرآن کريم در اين آيه از زوجيت ميوه ها٬ و در برخی از آيات از زوجيت گياهان پرده بر می دارد.می فرمايد:"آيا به زمين نمی نگريد که در آنجا از هر جفت زيبا و ارزنده ای "۳ و در برخی آيات از زوجيت تمام موجودات سخن می گويد:"از هر چيزی يک جفت آفريديم تا شما به عظمت جهان آفرينش و قدرت آفريننده ی آن پی برده و متذکر شويد."
از دير زمان ٬ بشر به وجود جنس نر و ماده در ميان درختان پی برده بود.حتی در نقاط خرما خيز ٬ اين مساله روشن بود که اگر نطفه ی نر روی قسمت ماده نپاشد٬ نخل به ثمر نمی رسد.ولی هرگز نمی دانستند که اين قانون يک قانون عمومی است.نخستين کسی که اين حقيقت علمی را به طور واضح تشريح کرد دانشمند معروف سوئدی "شارل لينه" بود.
زوجيت گياهان٬ امروز يکی از مسلمات جهان علوم می باشد.و پس از شکستن اتم و کشف الکترون و پروتون های آن٬ زوجيت همه ی موجودات عالم روشن گرديد.در روز های نزول قرآن٬ هرگز امکان نداشت اين حقيقت علمی جز با بيانی که در قرآن وارد شده٬ بيان گردد.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
۱-سوره ی معارج آيه ی ۴۰
۲-سوره ی نحل آيه ی ۱۵
۳-سوره ی شعرا آيه ی ۷

اميدوارم توانسته باشم لااقل اندکی از قوانين زيبا ی ظبيعت را که در قرآن مطرح شده است رو مورد بررسی قرار دهم.انشاالله در پست های بعدی باز هم خواهم نوشت..در پناه حق باشد.

/ 2 نظر / 7 بازدید
محدثه

سلام عرفان عزيز بازگشتت مبارک. /نوشتتم مفيد بود./شاد و پاينده باشی.

محمد

سلام دست شما درد نکنه ببخشید اگر کامل نیست