یعنی من هنوز عاشق این قسمت از تصنیف "وطن" هستم: (دقیقه 7:56 این تصنیف به بعد!)

وطن، وطن، وطن، تو سبز جاودان بمان

که من پرنده ای مهاجرم... که از فراز باغ با صفای تو، به دور دست مه گرفته، پر گشوده ام

/ 0 نظر / 2 بازدید