ببار باران

خدایا توفیق عطا بفرما بازچیه ی دنیا نشیم و به هیچ چیزی دل نبندیم. توفیق عطا بفرما سبک بار زندگی کنیمو از دنیا بریم.بنده ی حقیرتیم. توفیق عطا بفرما هیچ گاه مغرور نشیم و همواره استغفار بطلبیم از درگاهت.
الان باید تو راه شمال میبودم! اما نشد برم. شاید امشب و شاید فردا صبح برم. هر چی خاست خدا باشه.
دلم شب نشینی و تا صبح قلیون کشی می خواد! دلم پشت کامپیوتر نشستنو تا صبح با صدای بلند، بدون هیچ فکر و خیالی اهنگ گوش کردن می خواد!
خدایا هزاران مرتبه شکرت

/ 0 نظر / 2 بازدید