من غریبم، پرپرم کن...

فدای هوات بشم سرزمین عزیزم. بزن بارون، بزن خیسم کن...

عروسی اصلا خوش نگذشت. عروسی دختر داییم خیلی باحال تر بود. فقط الکی تا جاجرود رفتیم و برگشتیم. هر چند کم هم نرقصیدم.

البته باقی روزا خوش گذشت. از قرار گذاشتن با دوستای عزیز تا کلی چیز میز خریدن. جالبترین خریدم این بود که رفتم یه ظرف کوچیک عطر بخرم، اما وقتی اومدم بیرون دیدم 60 هزار تومان عطر تو دستمه! لعنت!

/ 0 نظر / 2 بازدید