خدایا شکرت. شکرت. شکرت. شکرت....

خدایا ما رو ببخش و بیامرز. ما رو ببخش. ما رو ببخش. ما رو ببخش....

خدایا نذار ازت دور شیم...خدایاااااااااا :((((((((((((

/ 0 نظر / 16 بازدید