گشایش

روز ها چه قدر سخت میگذرند. ماه هاست که همش عصبی و ناراحت و پرخاشگر هستم و خودم هم خسته شدم. ارادم سست شده و تنها امیدم به خداست که برای همه گشایشی ایجاد کند، و اگه صلاح هست در کار و امور زندگی ما هم گشایشی ایجاد کند انشاالله.

/ 2 نظر / 17 بازدید