می خواهم فریاد بلندی بکشم

مشت می کوبم بر در، پنجه میسایم بر پنجره ها؛

من دچار خفقانم، خفقان... من به تنگ آمده ام از همه چیز؛

بگذارید هواااااری بزنم...

/ 2 نظر / 2 بازدید
نانی آزاد ... مترسک

گل شکفته! خداحافظ اگر چه لحظه ي ديدارت شروع وسوسه اي در من به نام ديدن و چيدن بود من و تو آن دو خطيم آري موازيان به ناچاري که هر دو باورمان زآغاز به يکدگر نرسيدن بود اگر چه هيچ گل مرده دوباره زنده نشد اما بهار در گل شيپوري مدام گرم دميدن بود شراب خواستم و عمرم شرنگ ريخت به کام من فريبکار دغل پيشه بهانه اش نشيدن بود

yalda

هان؟چته؟ اصا معلومه کجایی؟ مردی ایشالا!!![نیشخند]