وقتی تو با من نیستی

واسم سواله که این بازیگر نقش حضرت یوسف(ع) خجالت نکشید این نقشو قبول کرد؟ چی در خودش دید جای سواله!

امروز در یک اقدام بزرگ قلیونمو شکوندمو آتیش زدم!! اینجوری مقداری بهتره.

خرجم خیلی زیاد شده. ماهانه، میلیونی خرج می کنم. باید فکری کنم. هزینه هام طوری هست که نمیشه فکری به حالشون کرد!

من از میلاد تلخ بی وفایی ها می ترسم....

/ 0 نظر / 2 بازدید