حس تازه

هوا کم کم باران می بارد. کم کم که نه! هوا نم نم باران می بارد!

روزا همش دانشگاه و خوشحالم بابت این موضوع. امیدوارم خدا به همه کمک کنه، به منم همین طور.

درگیر یه حس تازه هستم. یه حس نو و قشنگ...

/ 0 نظر / 15 بازدید