(..واقعا نمی دونم چرا ما اصلا به دنيا ميايم!!11.gifنه جدا راست ميگم.اين دنيا هيچ چيزی
جز بدبختی نداره.!! بعضی وقتا آرزوميکنم اصلا کاش دنيا نميامدمآدم تو اين دنيا يه
روز کيفور کيفوره يه روزم هی می ناله!!!کاش به دنيا نميامدم...به نظر شما آدم اگه
يه روز بفهمه بهترين دوستش داره تنهاش می زاره چه اهساسی بهش دست ميده؟شايد باور نکنين اگه می گفتن تو داری ميميری آنقدر ناراهت نمی شدم)
                                            **************            
شايد فهميده باشين برای من دوست از هر چيزی مهمتره!!!!!!!!قصدم از نوشتن متن بالا
فقط اين بود که برای چند لحظه هم که شده ياد مرگ بيفتين!!!!!!!11.gif33.gif فقط چند لحظه با
خودتون خلوت کنين...اگه يه روز بيان بهتون بگن بايد از اين دنيا بری چی کار
ميکنی؟!!!!!04.gifمن که اصلا آمادگی سفر ندارم چه برسه سفر به اون دنيا!!!دوستان ؛ چرا
کاری کنيم که باز آيد پشيمانی؟!!بياين تا وقتی هستيم قدره همو بدونيم که شايد فردا
دير باشد .بياين تا دير نشده خودمونو برای يه سفر طولانی آماده کنيم!!!31.gif
                                     *************
از اينکه سرتونو درد آوردم excuse me .من اهله نصيحت کردن نيستم.از اون کسايی که
ميگن ما اهل نصيحت نيستيم ولی هی حرف ميزنن هم خوشم نمياد...هدفم فقط اين بود که
خودمونو از اين جهان لعنتی برای چند لحظه هم که شده بيرون ببريم و کمی هم فکر
کنيم!!اميد وارم شما عزيزان هم نظراتتونو برام بفرستين.حتما استقبال می کنم!!!13.gif
                                  **************   
راستی از اين ارا جيف بگزريم(!!!!!!)18.gif(نه شوخی کردم) من هر چی می خوام E_mail بفرستم نميشه!!!! يه کی به دادم برسه .25.gif
اين همه هم سايت وجود داره يکيش نميارزه!! 28.gifالان دقيقا ۲۸ ساعت دارم يک ضرب با
internet کار می کنم!!! فقط ۵ ساعت خوابيدم!!!!!!! از تمام زندگانی افتادم... فعلا من می رم .نظراتتون رو حتما برام بفرستين...18.gif
راستی يه سر به اين سايت بزنين:http://www.ardabili.com به درد جوونای ۲۲-۲۰ سال می خوره!!!!(حال کردين)18.gif07.gif(اين همه هم سايت وجود داره يکيش نميارزه!! 18.gif18.gif)

/ 1 نظر / 2 بازدید
unknown man

خوش به سعادت تشنگان عشق ناب، چون روزی سیراب خواهند شد.خوش به سعادت تارکان رنگها ؛ چون ملکوت عشق را در خواهند یافت