یکی نیست بگه ایناروس.. چرا موهات اینجوری بیناموس

به به، جناب خاتمی هم که اومد.

این مزاحم تلفنی یوزارسیف خیلی باحاله. آهنگ یوزارسیفم باحاله. اما مزاحم تلفنیه باحال تره. کلی باهاش حال کردم امشب. یعنی دیشب.

/ 1 نظر / 6 بازدید
یلدا

مرده شور ببرتت!پستاتو خوندم!طبق معمول به فکر کباب و خوردن! مصرف گرای بدبخت![قهقهه]