خدایا

وقتی آرشیو اینجا رو میخونم، میبینم هر چیزی رو که از خدا خواستم، بهم اکثرشو داده. خیلی واسم جالب بود. خدایا ببخش که انقدر ناشکرم.

اما خدای من! ازت یه خواهش بزرگ دارم.خودت گفتی شکم پرستی خیلی بده و خودت میدونی چه قدر شکم پرستم. میدونی اصلا نمیتونم گرسنگی رو تحمل کنم. میدونی چه قدر پول رستوران میدم. میدونی چه قدر خونه غذا می خورم.

میدونم که هیچ وقت نتونستم درک کنم نیازمندای این دنیا رو که محتاج یک لقمه غذا هستند. خدایا ! کمک کن. کمکم کن بتونم این عادت زشتو ترک کنم. خدایا میدونی که واقعا اینو ازت می خوام.

خدایا ! کمک کن و توفیق بده بهم که بتونم این عادت بدو ترک کنم.

/ 0 نظر / 2 بازدید