سلام.از اين همه لطفه شما ممنونم...

                                                       *******************
بلند بلند ميخندی

اشکامو که پاک ميکنم ميبينم روبه رو نشستی.به من لبخند ميزنی.تو دلم ميگم اين چقدر دلش خوشه.تو اين شلوغی که همه دارن گريه ميکنن خنده از لبش نميره که اشک بشه تو چشماش.شيطنت از چشاش برق ميزنه.انقدر نگام ميکنی که منو هم به خنده می ندازی.هيچ وقت نمی خوای دست از مسخره بازی برداری؟!از جام بلند ميشم.آخ آخ... سرم خورد به تيزی پنجره. بلند ميخندی و مسخرم ميکنی!
ميگم ساکت باش زشته.آخه اينجا جای اين حرفا نيست.دنبالم راه ميافتی که چی؟!و تو ميخندی...بلند بلند...اصلاْ نگران نگاهای خشن ديگران نيستی.با خيال راحت برام جوک تعريف ميکنی.خاله خانومو با اون مدل بينی اش مسخره ميکنی! و دنبال من راه ميافتی اتاق به اتاق.نميدونم چرا دلم نمياد شاديت رو خراب کنم.ای کاش ميتونستم سرت داد بزنم که بسه ديگه.زشته!ولی خودمم دوست دارم پا به پات بخندمو مسخره بازی در بيارم!!

صدای ضبط قطع ميشه.با صدای پريدن دکمه ی play  انگار برق منو گرفت.به قيافت نگاه ميکنم.هنوز روبه روم نشستی و به من لبخند ميزنی و من به خاطر ميارم که صبح چقدر به خاکی که تو رو در آغوش گرفت حسوديم شد!...
                                                         ************
قدر همو بدونيد ای عاشقا ...

 

/ 10 نظر / 8 بازدید
امیر

بابا اشکمونو در آوردی اول صبحی...

nastaran

سلام عرفان جان وبلوگت خيلی قشنگه راسيتی بعضی وقتها ادم تو جديترين شرايط اصلا نمی تونه جدی باشه و اين بقيه رو کفری می کنه

SON OF THUNDER

سلام. مرسی که به من سر زدی. وبلاگ با حالی داری. موفق باشی.

سارا

سلام.خيلی ممنونم.عاشقونه...زیبا...

احسان

سلام.بازم منو شرمنده کردی!!!!

nastaran

سلام عرفان جان وبلوگتو از اون پايين تا اينجا کامل خوندم خيلی باحال بود. کلی حال کردم.

armina18

چقدر دلم می خواد قبل از اينکه دير بشه همين جا گريه کنم اينقدر که مطمئن بشم فهميدم که بايد همه کاری براش بکنم تا دير نشده و اون وقت ديگه هيچ وقت دير نميشه چون بهش گفتم که دوستش دارم.

حا فظ

سلام من الان کيش هستم بابا دستخوش