به شرطی که بدونم، شاد و خوشبختی...

پارسال تصمیم گرفته بودم از زندگیم کتاب بنویسم! فکر کنم یه 6 صفحه ای هم نوشتم. اما دیگه ادامش ندادم. در واقع یادم رفت تا امشب!

همین چند صفحه ای هم که نوشتم جالبه! توصیه می کنم بخونین. دانلود

/ 0 نظر / 2 بازدید