یادش بخیر آهنگ "الهه ناز" که معین بازخونی کرده بود. راهنمایی بودم. میرفتم تو ماشین پدرم و با نوار کاستی که از معین داشتم، ساعت ها مینشستم به این آهنگ گوش میدادم و تا تموم میشد میزدم عقب تا از اول بیاد. روزگاری بود.

ظرفیت خرید بن کتاب برای نمایشگاه کتاب تموم شد و امسال هم بی نصیب موندم. پارسال که زود جنبیدم تونستم تو سایت ثبت نام کنم، برای تحویل گرفتن بن دیر اقدام کردم و وقتی رفتم بانک گفتن تموم شده!

شبای رفتن تو، شبی بی ستارست، ببین که خاطراتم، بی تو چه پاره پارست...

ماه هاست و حتی شاید به سال کشیده که احساس خوبی نسبت به خودم ندارم. اینکه فکر می کنم نمی تونم تو کاری عالی بمونم و همین فکر باعث میشه همین اتفاق بیفته. هر کاری رو خوب شروع می کنم، اما در ادامه واقعا بعضی وقتا میمونم چه باید بکنم. انگار مسخ میشم. هیچ فکر و ایده ی درست و حسابی ندارم. در یک کلام گند میزنم به همه چی.

اسم تو فریادمه، درد تو صدام ترانست، خنده ی آینه تلخو، بی تو پر از بهانست...

بدجور فاز نشستن تو ماشینو زدن به جاده و با صدای بلند آهنگ گوش دادن دارم. خودمو خودمو خدا....

/ 0 نظر / 3 بازدید