امروز مود مودم !!! واسه همينم بازم دارم يه چيز می نويسم!!!!!!بخونين حال کنين:

۱-اگه کلی واسه همه افه ی روشنفکری می گيری بعد می ری تو يه مصاحبه ی فمينيستی می گی يعنی چه مرد هم آشزی می کنه ؟!سه کردی داداش04.gif.۲- اگه کلی ييش رفقات چاخان کوهنوردی های هفتگی ات رو کردی بعد هفته ی بعد که باهاشون می ری کوه نرسيده به ايستگاه اول بساط صبحونه رو راه انداختی سه کردی داداش!۳09.gif-اگه دفهی اول که با نامزدت رفتی سينما وسط فيلم خوابت برد سه کردی داداش!!18.gif۴-اگه رفتی تو يه جمع متال باز و مرتب از ارادت های خودت به جواد يساری فک زدی سه کردی داداش!!!05.gif۵-اگه تو باد و بارون که يرنده تو آسمون ير نمی زنه يه نفر تو رو سوار ماکسيمای بادمجونيش می کنه بعد سر آخر تو يه ۵۰ تومانی می ذاری روی داشبورد سه کردی داداش!!!!!

18.gif18.gifسه يعنی گاف يعنی سوتی يعنی ضايع يعنی ضابلو.....

/ 1 نظر / 2 بازدید
mohammad

سالام.وبلاگت بد نيست.ولی بايد بيشتر تلاش کنی