ولنتاین

امروز با کمی تاخیر به مناسبت ولنتاین رفتیم محمود آباد. یکی از بچه ها اونجا کافی شاپ داره، که همین بهونه ای شد که هم لب دریا و هم پیش این دوستمون بریم. البته 4 نفری رفتیم.

خدا رو شکر نه تنها اتفاق بدی نیفتد، بلکه خیلی هم خوش گذشت. خدا رو شکر. عکساشم کلی قشنگ شدن.

غروبم که رسیدم خونه، رفتیم مهمونی تا همین نیم ساعت پیش. الان مثل یک جنازه هستم. کتفم از تنیس دیشب درد می کنه. سرم از قلیون امروز در حال انفجاره. باسنمم همینجوری درد می کنه. خوابمم که میاد. کلی هم کار دارم! حساب کنید دیگه !

خدایا، بازم شکرت.

/ 0 نظر / 2 بازدید