نیمه شعبان

خدا قسمت کرد و امروز آش نذری پختیم. این چند روز درگیر کار نیمه شعبان و خرید کردن و مسائل حاشیه ای بودم و اصلا کامپیوتر روشن نکردم!

آشو مادرم پخت. در واقع نمی خواستیم تو مسجد پخته شه. مراسم هم نگرفتیم بنابر دلایلی. البته کوچه رو تزیین کردیم. اما در کل خدا رو هزار مرتبه شکر همه چی خوب بود.

از تمامی افرادی که چه به صورت مادی و چه معنوی، چه ظاهری و چه غیبی کمک کردن ممنونم! از خدا هم که جز "افراد" محسوب نمیشه، ممنونیم!

برم لباس بپوشم. عروسی دختر داییمه.

/ 0 نظر / 2 بازدید