مثبت اندیشی

باید یاد بگیریم و تمرین کنیم که همواره مثبت فکر کنیم. مثبت بیاندیشیم تا چیز های مثبتی را به سمت خودمان جذب کنیم.

باید یاد بگیریم برای رسیدن به هر هدفی از خدا طلب کمک کنیم و بعدش قدم اول رو برداریم تا خدا کمکمون کنه.

باید یاد بگیریم که همواره و در هر زمانی ذکر خدا بر لبانمان جاری باشد. دائم الذکر باشیم.

/ 0 نظر / 15 بازدید