واژه ی امروز

غروبهای داغ را گذرانده ام ، شیطانی های کودکانه، خوابهای گس و شیرین، اری! همه گذشته اند،و هر لحظه با یاد تووحضور تو.اما چند روزی است که نسیمی از شمال می وزد و به خاطر می اورد ابر و باران و دلهای گرفته و خزان طلایی را . اما تو... از تو دورم . و دلتنگ برای حتی کلامی از تو شنیدن . دلتنگ برای دلتنگی هایت . دلتنگ لحظه ای با هم بودن . چون همیشه میخواهمت در هر زاویه ی تنم .اما ندانم که سوار بر کدام قاصدک ، سویت ایم و بفشارم دستهای مهربانت را . از غم نمی نویسم ، نه ! از غصه هم نمی نویسم . اندوه را نمی خواهم ، شکوه ای هم نیست . اشک؟هیچ! فقط واژه ای که انعکاس کوچک لحظه هاست و تمام قصه و غصه ام.دلتنگم برایت . و سخت است که دل بگشایم با عکسی و کلامی در پستوی ذهنی و نوای عاشقانه ی غروبی و  خاطره ی  گرمی دستی.دشوار اینکه تنها خود خودت مرحمی و بس.چشم دوخته به آسمان گرفته ی ابستن ، که زاید اشکهایی از اعماق وجود.تا شاید در منشور نگاهشان بینی این دل و این نگاه منتظر را که قطره قطره ذوب می شوند در هر قدم این فاصله...آسمان شما نمی بارد؟اینجا که غوغاست! دلهای بی طاقت زیاد و اشکهای اسمان زیاد! اسمان شما نمی بارد؟خود را به هر قطره اش سپردم ، آسمانتان نمی بارد؟

/ 0 نظر / 2 بازدید