کار

روز ها میگذره. تو تهران سخت. اما به امید خدا اگه خدا توفیق بده صبر می کنیم. فقط صبر و به خدا توکل کنیم انشالله.

خدایا شکرت بابت همه چیز. هزاران مرتبه شکر. خدایا نذار ناشکری بکنیم. با تمام وجود شکر.

الان سر کارم. ساعت 6 غروب و باید 1 ساعت دیگم باشم.نمیتونم زیاد بنویسم.

فقط خدایا شکرت. بهمون صبر عطا بفرما. لحظه ای ما را به حال خودمان وامگذار.

/ 0 نظر / 16 بازدید