بچه مثبت شیطون
سال نو مبارک

سلام...
از همه ی کسايی که تولد بلاگمو تبريک گفتن تشکر می کنم.خوشحالم کردين.هر چند از بعضی هام انتظار داشتم که لااقل يه تبريک خشک و خالی هم که شده بگن اما نگفتن.اشکال نداره.عادت دارم.
چهارشنبه سوری امسالم گذشت.خيلی حال داد..خيلی.بر خلاف هميشه که وقتی خوش می گذشت بهم به ياد کسايی که دوسشون داشتم ميفتادم، اين دفعه نخواستم به ياد کسی بيفتم.خواستم تنهايی حال کنم.ديگم نمی خوام به ياد کسی باشم تو خوشی هام.خودمو خودمو فقط خودم.
سال بعد که کنکور دارم هر جور شده از اين خراب شده ميرم.حتی اگه شده زابلم ميرم اما ديگه تو اين خونه نمی مونم.قدر يه سر سوزن هم آرامش ندارم.اون از مادرم که همش داره به جونم غر ميزنه.اونم از خواهرام که بعضی وقتا ميشم داداش جونشون٬ بقيه اوقاتم اصلا مورد حساب واقع نميشم.يا ميشم نامرد يا ميشم جوات يا ميشم بی غيرت و يا ميشم خر.اونم از بابام که هر چه قدر باهاش صميمی هستم از دست کاراش حرص می خورم.
ميرم يه جا که از شر اين خانواده و همه ی فک فاميل راحت شم.فقط خودم باشمو لپتاپمو خط اينترنت دی اس الم!زندگی کنم اقلا واسه يه مدت کوتاهم که شده.
چه قدر آخه غم تو دلم هست که می خوام بريزم بيرون اما نمی تونم.چه قدر.خسته شدم از بس اينجا نوشتم اما ميبينم نگم بهتره و پاک می کنم و باز تو دلم می مونه.خستم خدااا.تو رو به محمدت قسم.تو رو به محمدت قسم يه سروسامونی به زندگیمون بده.به زندگی آبجی يلدا که به نظر من داره غرق ميشه.به زندگی داش عرفان که خيلی نياز به کمکت داره.به زندگی آقا محسن که تو اسارته.به زندگی آبجی ياسی که بايد فراموش کنه.به زتدگی آبجی مريم که بايد بخونه تا بره آلمان.به زندگی شيوا که از شر من راحت شه.و در آخرم اگه خواستی به زندگی من که انقد غم دارم و هيچ کی رو ندارم.
اين عيد معلوم نيست چی کار می خوام بکنم.شايد از دست اين خواهر خلم که زندگيشو خودش با ديوونه بازياش داره نابود می کنه برم اهواز.شايد دو تا خواهرمو بردم رامسر يه چند روزی سه تايی بمونيم اونجا.شايدم همين جا بمونم و بعضی از شماها که بهم قول دادين بياين قائم شهر رو ببينم.شايدم هيچ کدوم از اين کارا رو نکم.از دوستان تهرانی هم خيلی معذرت می خوام که ديگه رو سرشون نمی تونم خراب شم.آخه ديگه نمی خوام بيام تهران.
امروز به زور منو بردن واسم خريد کنن.چه قدر بدم مياد از خريد کردن.هيچی آخه که مطابق سليقم باشه نيستش.ممد جواتم ديگه.
اه ه ه ه ه.کوفته الو.زهر مار الوووو...خدا لعنت کنه باعث و بانی اين همه بدبختی رو.
يواش يواش وقت سکته زدنم داره ميرسه انگاری.قلبم خيلی درد می کنه به خدا.از بس حرص خوردم.از بس الکی خنديدم.از بس غم دارم.از بس بيچارم...هيچ کی نيست که درکم کنه.به خواهرم که يه چيز می گم يا نديد بديد ميشم يا خيلی بزرگونه حرف ميزنم.يه دوست صميمی هم تو دنيای واقعی نداريم که باهاش بحرفم و بتونم حسش کنم..از اون کسی هم که انتظار داشتم درک کنه منو الان خيلی وقته قطع اميد کردم.اصلا انگار نه انگار.منه گاوم دارم تلافی همه ی اين بدبختی ها رو سر خدا در ميارم.به خدا پشت می کنم.می خوام انتقام همه ی اين چيزا رو از خدا بگيرم.ديوار کوتاه تر از خدا گير نيوردم.همين جوری فرو ميرم.فرووووووو..
ولش کنين بابا.اول سالی خوبيت نداره انقد اوقات تلخی کنم.ببخشيد.از خدا می خوام همتون خوشبخت باشين هر جا که هستين و سال خوبی داشته باشين.
سال نو مبارک.
تا سلامی ديگر.


پيام هاي ديگران ()

» بهمن ٩٤
» آذر ٩٤
» تیر ٩٤
» خرداد ٩٤
» بهمن ٩۳
» دی ٩۳
» آبان ٩۳
» مهر ٩۳
» شهریور ٩۳
» امرداد ٩۳
» تیر ٩۳
» خرداد ٩۳
» اسفند ٩٢
» بهمن ٩٢
» آذر ٩٢
» مهر ٩٢
» شهریور ٩٢
» امرداد ٩٢
» تیر ٩٢
» خرداد ٩٢
» اردیبهشت ٩٢
» فروردین ٩٢
» اسفند ٩۱
» بهمن ٩۱
» دی ٩۱
» آبان ٩۱
» مهر ٩۱
» شهریور ٩۱
» امرداد ٩۱
» تیر ٩۱
» خرداد ٩۱
» اردیبهشت ٩۱
» فروردین ٩۱
» اسفند ٩٠
» بهمن ٩٠
» دی ٩٠
» آذر ٩٠
» آبان ٩٠
» مهر ٩٠
» شهریور ٩٠
» امرداد ٩٠
» تیر ٩٠
» خرداد ٩٠
» فروردین ٩٠
» اسفند ۸٩
» خرداد ۸٩
» اردیبهشت ۸٩
» فروردین ۸٩
» اسفند ۸۸
» بهمن ۸۸
» دی ۸۸
» آذر ۸۸
» آبان ۸۸
» مهر ۸۸
» شهریور ۸۸
» امرداد ۸۸
» تیر ۸۸
» خرداد ۸۸
» اردیبهشت ۸۸
» فروردین ۸۸
» اسفند ۸٧
» بهمن ۸٧
» دی ۸٧
» آذر ۸٧
» آبان ۸٧
» مهر ۸٧
» شهریور ۸٧
» اسفند ۸٦
» بهمن ۸٦
» آذر ۸٦
» آبان ۸٦
» شهریور ۸٦
» امرداد ۸٦
» تیر ۸٦
» اردیبهشت ۸٦
» فروردین ۸٦
» اسفند ۸٥
» بهمن ۸٥
» دی ۸٥
» آذر ۸٥
» آبان ۸٥
» مهر ۸٥
» شهریور ۸٥
» امرداد ۸٥
» تیر ۸٥
» خرداد ۸٥
» فروردین ۸٥
» اسفند ۸٤
» بهمن ۸٤
» دی ۸٤
» آذر ۸٤
» آبان ۸٤
» مهر ۸٤
» شهریور ۸٤
» امرداد ۸٤
» تیر ۸٤
» خرداد ۸٤
» اردیبهشت ۸٤
» فروردین ۸٤
» اسفند ۸۳
» بهمن ۸۳
» آذر ۸۳
» مهر ۸۳
» شهریور ۸۳
» امرداد ۸۳
» تیر ۸۳
» خرداد ۸۳
» اردیبهشت ۸۳
» فروردین ۸۳
» اسفند ۸٢


فروشگاه اینترنتی گالش

دانلود آهنگ جدید