بچه مثبت شیطون
 

 من واقعا واسه خودم معذرت ميخوام.به جونه خودم ۱ ساعت داشتم مطلب مينوشتم بازم يادم رفتsave

ش کنم!!!مخم داره سوت ميکشه!!!از دست اين عاشقی.(به ولاه!!)

                                              

يه نفر به من گفت که اين ظاهر yahoo! meseenger رو چه جوری تغيير ميدن؟البته يه توضيح کامل داده بودم (حيف که پاک شد......)

ولی ديگه حال ندارم بنويسم.اول ميری تو login  بعد زير منوی prference بعدم يکی از گزينه های

appearance رو انتخاب ميکنی.تمام!......فقط اينو بدون که اگه شکل ها ی ديگه می

خوای بايد بری اول تو مرورگرت yahoo +skine +download رو سرچ کنی.....ادامه شو ...شرمنده خستم.

                                               

زندگی شايد يک خيابان درازيست که هر روز زنی با زنبيلی از آن ميگذرد....

زندگی شايد ريسمانيست که مردی خود را از آن مياويزد.....

زندگی شايد طفلی باشد که که از مدرسه بر ميگردد.....

زندگی شايد بر افروختن سيگاری باشد در فاصله ی دخوتناک.......

                                                

من از اونجا که علاقه ی خاصی به شعر و هنر دارم نميتونم مطالب به اين زيبايی رو ننويسم هر چند غم و خسته گی بر من موستولی گردد!!!!!!!

               دردی اگر داريو هم دردی نداري،   با چاه آن را در ميان بگذار....با چاه!!!!!!
        غم روی هم انداختن درديست جانگاه...!!

                      گفتند اين را پيش از اين،اما نگفتن:

گر همرهان در چاهت افکندند و رفتن.....آنگاه دردت را کجا فرياد کن....آه؟!!
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌
                                                

زيبا بود؟ok....تا بعد..................

                                      


پيام هاي ديگران ()

» مهر ٩٦
» اردیبهشت ٩٥
» تیر ٩٤
» خرداد ٩٤
» بهمن ٩۳
» دی ٩۳
» آبان ٩۳
» مهر ٩۳
» شهریور ٩۳
» امرداد ٩۳
» تیر ٩۳
» خرداد ٩۳
» اسفند ٩٢
» بهمن ٩٢
» آذر ٩٢
» مهر ٩٢
» شهریور ٩٢
» امرداد ٩٢
» تیر ٩٢
» خرداد ٩٢
» اردیبهشت ٩٢
» فروردین ٩٢
» اسفند ٩۱
» بهمن ٩۱
» دی ٩۱
» آبان ٩۱
» مهر ٩۱
» شهریور ٩۱
» امرداد ٩۱
» تیر ٩۱
» خرداد ٩۱
» اردیبهشت ٩۱
» فروردین ٩۱
» اسفند ٩٠
» بهمن ٩٠
» دی ٩٠
» آذر ٩٠
» آبان ٩٠
» مهر ٩٠
» شهریور ٩٠
» امرداد ٩٠
» تیر ٩٠
» خرداد ٩٠
» فروردین ٩٠
» اسفند ۸٩
» خرداد ۸٩
» اردیبهشت ۸٩
» فروردین ۸٩
» اسفند ۸۸
» بهمن ۸۸
» دی ۸۸
» آذر ۸۸
» آبان ۸۸
» مهر ۸۸
» شهریور ۸۸
» امرداد ۸۸
» تیر ۸۸
» خرداد ۸۸
» اردیبهشت ۸۸
» فروردین ۸۸
» اسفند ۸٧
» بهمن ۸٧
» دی ۸٧
» آذر ۸٧
» آبان ۸٧
» مهر ۸٧
» شهریور ۸٧
» اسفند ۸٦
» بهمن ۸٦
» آذر ۸٦
» آبان ۸٦
» شهریور ۸٦
» امرداد ۸٦
» تیر ۸٦
» اردیبهشت ۸٦
» فروردین ۸٦
» اسفند ۸٥
» بهمن ۸٥
» دی ۸٥
» آذر ۸٥
» آبان ۸٥
» مهر ۸٥
» شهریور ۸٥
» امرداد ۸٥
» تیر ۸٥
» خرداد ۸٥
» فروردین ۸٥
» اسفند ۸٤
» بهمن ۸٤
» دی ۸٤
» آذر ۸٤
» آبان ۸٤
» مهر ۸٤
» شهریور ۸٤
» امرداد ۸٤
» تیر ۸٤
» خرداد ۸٤
» اردیبهشت ۸٤
» فروردین ۸٤
» اسفند ۸۳
» بهمن ۸۳
» آذر ۸۳
» مهر ۸۳
» شهریور ۸۳
» امرداد ۸۳
» تیر ۸۳
» خرداد ۸۳
» اردیبهشت ۸۳
» فروردین ۸۳
» اسفند ۸٢


دانلود آهنگ جدید