بچه مثبت شیطون
به تو ربطی نداره...

سلام!
بلاگمه اختيارشو دارم! دوست دارم بازم آپ کنم.به توام هيچ ربطی نداره..جدا ميگم.اصلا ربطی نداره.دوست دارم بيام بنويسم واسه دوستام.واسه کسايی که دوسشون دارم.واسه کسايی که بهم ثابت کردن دوستمن..خيلی کوچيکشونم.و ميگم که لياقت اين همه محبتو ندارم.چرا ميگم دوستام؟ چرا اسمشونو نمی گم خدا ميدونه!
اما ميگم الان! از آبجی بزرگم ياسی خيلی ممنونم.خيلی شرمندم ميکنه به خدا..لياقت اين همه محبتو به کی بگم آخه ندارم؟ از آبجی کوچيکم مريم! ديگه اينو نمی دونم چی بگم! خيلی خيلی شرمندم ميکنه هميشه.انشالله موفق باشی مريم و انقدم اين داش بهنام ما رو اذيت نکنی!يه خورده بهش محبت کن بابا ! از داداش بزرگم آقا محسن هم خيلی تشکر ميکنم..در حقم پدری ميکنه هميشه..مرسی آقا محسن.از داداش پويای گلم.داداشيم که جمعه بعد مدت ها آن شد.خيلی دوست دارم پويا..انقدم به خودت واسه اين کنکور لعنتی فشار نيار بابا..اينم بلاگشه که چند روز پيش بعد از ۶ ماه آپ کرد..حتما سر بزنين و نظر بدين.چون  اگه نرين پشيمون ميشين.از آبجی يلدامم ممنونم..هر چند اين چند روز خوب در رفته اما خب! اشکالی نداره.اينا ۵ نفر از ليست ۹ نفری ياهوم بودن! بقيه ی دوستام هم از بچه های نت نيستن.ولی مخلصشونم! فکر نکن کم باشه اين همه دوست با مرام تو نت.در هر صورت...
ديروز موقع ناهار خونه تنها بودم.باز نشد واسه يه بار يه غذای خوب بخوريم.هر وقت دارم غذا می خورم ياد شيوا ميفتم و غدا لامصب گير ميکنه تو حلقم! يه دفعه غم عالم تو دلم خراب شد.تلافی همه ی اين مدتی که گریه نکرده بودمو کردم.رفتم تو حموم که مامانم يه وقت اومد ضايع نشم.کلی گريه کردم.سبک شدم به خدا.يه دوشم گرفتم.آخرشم از تمام گناهانی که کردم غسل کردم.هر چند دفعه ی اول نيست و می دونم که دفعه ی آخرم نيست اما اميدوارم خدا ببخشه منو..امروزم روضه گرفتم تا يه خورده آدم شم.گفتم خدا..می دونم که همه ی اين اتفاقا واسه فراموش کردنه تو افتاده..اميد وارم ببخشی منو..هر چند اگه من جای تو بودم ميگرفتم خفه می کردم يه هم چين آدمی رو! اما مرسی که اين کارو نکردی.گفتم تو اين امتخانا همه رو موفق کن.منم خواستی موفق کن!! گفتم ازت می خوام که اگه صلاحم اينه که با شيوا باشم ببخش منو و يه کار کن که بشه مثل قبل.و گرنه اگه نکردی ايمان دارم که صلاح نبوده.احتمالا هم صلاح نيست! گله ای ندارم.
اما از يه چيز ناراحت ميشم.اگه شيوا کاری ميکرد که من ازش جدا ميشدم يه چيز.می گفتم به درک.لياقت منو نداشت.چهار تا فحشم نثارش می کردم! همون طور که قبلا هم واسم شده بود.واسه شيوام شده بود.اما الان چی؟ شيوام خوب هست.عالی هست.مثل قبل.اما نبايد با هم باشيم.چه بهونه ای واسه خودم بيارم؟ همين اعصابمو خورد ميکنه و نمی تونم دل بکنم.سخته به خدا!
ديگه تموم کنم.دوستم قرار بياد اينجا تا آخرين توانشو واسه ريختن حسابان تو سرم به کار بگيره!.فردا امتحانام شروع ميشه.دعام کنين تو رو خدا.خيلی نياز دارم.بعدشم افطار کنم.بعدشم که دوباره ميام پشت کام! درس چيه بابا!
موفق و مويد باشيد.راستی هر کی می خواد بياد شمال از دوستام يه خبر به منم بده خوبه.البته اگه خواست.يه دوری ميزنيم باهم! حال ميده! هر چند من غير از ساری و بابل و شهر خودمونو جای ديگه ای بلد نيستم تو مازندران! اما همينشم غنيمته بابا!!
ما که هر وقت اومديم تهران رو سر بچه ها خراب شديم شرمندم! شماها خيلی کمتر خراب شدين! زود باشين پس خراب شين رو سرم!!
با بای...!


پيام هاي ديگران ()

» مهر ٩٦
» اردیبهشت ٩٥
» تیر ٩٤
» خرداد ٩٤
» بهمن ٩۳
» دی ٩۳
» آبان ٩۳
» مهر ٩۳
» شهریور ٩۳
» امرداد ٩۳
» تیر ٩۳
» خرداد ٩۳
» اسفند ٩٢
» بهمن ٩٢
» آذر ٩٢
» مهر ٩٢
» شهریور ٩٢
» امرداد ٩٢
» تیر ٩٢
» خرداد ٩٢
» اردیبهشت ٩٢
» فروردین ٩٢
» اسفند ٩۱
» بهمن ٩۱
» دی ٩۱
» آبان ٩۱
» مهر ٩۱
» شهریور ٩۱
» امرداد ٩۱
» تیر ٩۱
» خرداد ٩۱
» اردیبهشت ٩۱
» فروردین ٩۱
» اسفند ٩٠
» بهمن ٩٠
» دی ٩٠
» آذر ٩٠
» آبان ٩٠
» مهر ٩٠
» شهریور ٩٠
» امرداد ٩٠
» تیر ٩٠
» خرداد ٩٠
» فروردین ٩٠
» اسفند ۸٩
» خرداد ۸٩
» اردیبهشت ۸٩
» فروردین ۸٩
» اسفند ۸۸
» بهمن ۸۸
» دی ۸۸
» آذر ۸۸
» آبان ۸۸
» مهر ۸۸
» شهریور ۸۸
» امرداد ۸۸
» تیر ۸۸
» خرداد ۸۸
» اردیبهشت ۸۸
» فروردین ۸۸
» اسفند ۸٧
» بهمن ۸٧
» دی ۸٧
» آذر ۸٧
» آبان ۸٧
» مهر ۸٧
» شهریور ۸٧
» اسفند ۸٦
» بهمن ۸٦
» آذر ۸٦
» آبان ۸٦
» شهریور ۸٦
» امرداد ۸٦
» تیر ۸٦
» اردیبهشت ۸٦
» فروردین ۸٦
» اسفند ۸٥
» بهمن ۸٥
» دی ۸٥
» آذر ۸٥
» آبان ۸٥
» مهر ۸٥
» شهریور ۸٥
» امرداد ۸٥
» تیر ۸٥
» خرداد ۸٥
» فروردین ۸٥
» اسفند ۸٤
» بهمن ۸٤
» دی ۸٤
» آذر ۸٤
» آبان ۸٤
» مهر ۸٤
» شهریور ۸٤
» امرداد ۸٤
» تیر ۸٤
» خرداد ۸٤
» اردیبهشت ۸٤
» فروردین ۸٤
» اسفند ۸۳
» بهمن ۸۳
» آذر ۸۳
» مهر ۸۳
» شهریور ۸۳
» امرداد ۸۳
» تیر ۸۳
» خرداد ۸۳
» اردیبهشت ۸۳
» فروردین ۸۳
» اسفند ۸٢


دانلود آهنگ جدید