بچه مثبت شیطون
هوای وصال!

سلام..!
قرار بود کم آپ کنم! اما باز اومدم!
ديشب که شب يلدا بود! خبر دارين! شب ساعت ۱۱ رفتم بخوام ديدم برم يه فال حالا بگيرم.آخه اصلا اعتقادی ندارم به حافظ.يعنی کلا از شعر بدم مياد.البته هنوز موقعيتی پيش نيمده بود که بخوام به حافظ محتاج شم! ديشب گفتم حالا يه بار بگيريم ببينيم چی ميشه.به خواهرم گفتم واسم فال بگيره..با خودم گفتم حافظ جان! يه بار اودم از تو راه بجوييم! اقلا کمک نميکنی گيج ترم نکن! خلاصه فالو گرفت.بد نيست شمام بخونين!:

زبان خامه نداردسر بيان فراق                   وگرنه شرح دهم با تو داستان فراق
رفيق خيل خيالم و هم رکيب شکيب          قرين محنت و اندوه و هم قران فراق
دريغ مدت عمرم که بر اميد وصال                     به سر رسيد و نيامد به سر زمان فراق
سری که بر سر گردون به فخر می سودم    بر آستان که نهادم بر آستان فراق
چه گونه باز کنم بال در هوای وصال                که ريخت مرغ دلم پر در آشيان فراق
ز سوز شوق دلم شد کباب دور از يار                 مدام خون جگر می خورم ز خوان فراق
بسی نماند که کشتی عمر غرق شود         ز موج شوق تو در بحر بيکران فراق
فلک چو ديد سرم را اسير  چنبر عشق        ببست گردن صبرم ز بادبان فراق
کنون چه چاره که در بحر غم به گردابی         فتاده  کشتی صبرم ز بادبان فراق
چه گونه دعوی وصلت کنم به جان که شده است     تنم وکيل قضا و دلم ضمان فراق
فراق و هجر که آورد در جهان يارب                 که روی هجر سيه باد و خانمان فراق
                                        به پای شوق گر اين ره به سر شدی حافظ
                                        به دست هجر ندادی کسی عنان فراق

                                                    *************
ای صاحب فال! زمان بسيار درازی است که گرفتار هجران و فراق يار هستی و از سوز و گداز عشق به خود می پيچی و آرام و قرار نداری.
خواجه می فرمايد:ای عزيز! از غم يار چشمی پر آب و دلی چون کباب داری.در آتش هجران او می گدازی و قرين محنت و اندوه هستی.احساس ميکنی که ايام عمرت به اميد وصال جانان سپری شده٬ اما زمان فراق هنوز به سر نيامده است.سری که از فخر بر فلک می سودی٬ اکنون در راه فراق يار به خاک افتاده و پر و بال مرغ دلت ريخته شده و ديگر اميدی به پرواز او در هوای وصال يار نمی باشد.و دل و جانت را مطيع قضا و قدر می بينی که از خود اختياری نداری.ای عزيز! احساس ميکنی که زورق صبرت در دريای غم به گرداب افتاده که رهايی از آن ممکن نمی باشد.همچنين احساس ميکنی٬ چون فلک شما را اسير چنبر عشق ديده٬ گردن صبرت را به ريسمان فراق بسته است.و از اين بابت همواره به فراق و هجران نفرين می کنی.که روز هجران و خانمان فراق سياه گردد.خواجه می فرمايد:ای عزيز! سعی کن که راه عشق را با پای شوق و اخلاص طی نمايی.چون اگر کسی در اين راه با صدق محبت و خلوص نيت به حرکت در آيد٬ هرگز به هجران يار مبتلا نمی گردد.پس بر توست که با صدق دل و خلوص کامل در راه عشق و دلشدگی گام برداری تا به اميد خدا به هدف مطلوب خود که وصال محبوب است نايل آيی.انشالله.

خودتون هر برداشتی خواستين بکنين..اما خواجه انگار نميدونست که بنده از ابتدا به فراق يار مبتلا بودم!


پيام هاي ديگران ()

» مهر ٩٦
» اردیبهشت ٩٥
» تیر ٩٤
» خرداد ٩٤
» بهمن ٩۳
» دی ٩۳
» آبان ٩۳
» مهر ٩۳
» شهریور ٩۳
» امرداد ٩۳
» تیر ٩۳
» خرداد ٩۳
» اسفند ٩٢
» بهمن ٩٢
» آذر ٩٢
» مهر ٩٢
» شهریور ٩٢
» امرداد ٩٢
» تیر ٩٢
» خرداد ٩٢
» اردیبهشت ٩٢
» فروردین ٩٢
» اسفند ٩۱
» بهمن ٩۱
» دی ٩۱
» آبان ٩۱
» مهر ٩۱
» شهریور ٩۱
» امرداد ٩۱
» تیر ٩۱
» خرداد ٩۱
» اردیبهشت ٩۱
» فروردین ٩۱
» اسفند ٩٠
» بهمن ٩٠
» دی ٩٠
» آذر ٩٠
» آبان ٩٠
» مهر ٩٠
» شهریور ٩٠
» امرداد ٩٠
» تیر ٩٠
» خرداد ٩٠
» فروردین ٩٠
» اسفند ۸٩
» خرداد ۸٩
» اردیبهشت ۸٩
» فروردین ۸٩
» اسفند ۸۸
» بهمن ۸۸
» دی ۸۸
» آذر ۸۸
» آبان ۸۸
» مهر ۸۸
» شهریور ۸۸
» امرداد ۸۸
» تیر ۸۸
» خرداد ۸۸
» اردیبهشت ۸۸
» فروردین ۸۸
» اسفند ۸٧
» بهمن ۸٧
» دی ۸٧
» آذر ۸٧
» آبان ۸٧
» مهر ۸٧
» شهریور ۸٧
» اسفند ۸٦
» بهمن ۸٦
» آذر ۸٦
» آبان ۸٦
» شهریور ۸٦
» امرداد ۸٦
» تیر ۸٦
» اردیبهشت ۸٦
» فروردین ۸٦
» اسفند ۸٥
» بهمن ۸٥
» دی ۸٥
» آذر ۸٥
» آبان ۸٥
» مهر ۸٥
» شهریور ۸٥
» امرداد ۸٥
» تیر ۸٥
» خرداد ۸٥
» فروردین ۸٥
» اسفند ۸٤
» بهمن ۸٤
» دی ۸٤
» آذر ۸٤
» آبان ۸٤
» مهر ۸٤
» شهریور ۸٤
» امرداد ۸٤
» تیر ۸٤
» خرداد ۸٤
» اردیبهشت ۸٤
» فروردین ۸٤
» اسفند ۸۳
» بهمن ۸۳
» آذر ۸۳
» مهر ۸۳
» شهریور ۸۳
» امرداد ۸۳
» تیر ۸۳
» خرداد ۸۳
» اردیبهشت ۸۳
» فروردین ۸۳
» اسفند ۸٢


دانلود آهنگ جدید