بچه مثبت شیطون
از خدا بخواين هر چی صلاحه پيش بياد...

سلام دوستانه خوبم...
شبای قدرم تموم شدن..به من يکی که اين ماه رمضون خيلی حال داد..مخصوصا شب بیست سوم..ساعت ۱۲/۳۰ شب جو منو گرفت لباس پوشيدم و دوچرخه گرفتم رفتم سر قبر بابابزرگم!! هر چند چون هيچ کی نبود خيلی ترسيدم ولی خيلی خوب بود..خيلی..کلی گريه کردم...حال داد..
اين چند شب هر چی از خدا خواستم داد..هر چيا..آخرين خواستمم همين چند ساعت پيش انگاری مستجاب کرد..صلاحمونو در اين اتفاقی که پيش اومد ديد..شکر..الحمدالله...جای هيچ ناشکری ندارم..
از اين آپ هيچ هدفی ندارم..فقط اومدم بگم ديگه کمتر آپ ميکنم..به نتم خيلی کم وصل ميشم..يه خورده از زير اين بدهکاريايی نت در بيايم!
خيلی حال ميده آدم به يه اميدی بياد تو نت..اصلا تو هر کاری يه اميدی داشته باشی حال ميده..اين جور انتظارا لذت بخشه..اما منديگه اميدی واسه وصل شدن به نت ندارم.واسه همينم کمتر وصل ميشم...
اميدوارم دعام کرده باشين اين چند شب..همچنين شيوا رو..دعا کنين هميشه شيوام موفق باشه...ممنونتون ميشم...
شايد بور نکينن..اما اين حرفمو جدا دارم ميگم..هر کی دوروور من هست و يا با من رابطه داره بعد يه مدت زندگيش عوض شد..انقد مغرورم که خودم از خودم بدم مياد...جا داره از همه ی کسایی که با من دوستن٬ آشنان٬ فاميلن و کلا هر نسبتی با من دارن معذرت خواهی کنم..قسمتشون بوده که تو زندگيشون منم باشم! ببخشين منو و  حلالم کنين...شمام تو نت حلالم کنين...
خدای خوبم..بازم شکر..شکر..خوشحالم بهم انقد لطف کردی..ميدونم صلاحمونو ميخوای..پس حرفی ندارم..فقط شکر....
دوستان عزيزم تا پست بعدی ازتون خداحافظی ميکنم..نميگم کی آپ ميکنم چون واقعا نميدونم..شايد بيشتر تو يه بلاگم که کسی ازش خبر نداره بنويسم..واسه دله خودم..هدف اصليم از بلاگ نويسی...در هر صورت ...دوستون دارم...خداحافظتون باشه.....


پيام هاي ديگران ()

» مهر ٩٦
» اردیبهشت ٩٥
» تیر ٩٤
» خرداد ٩٤
» بهمن ٩۳
» دی ٩۳
» آبان ٩۳
» مهر ٩۳
» شهریور ٩۳
» امرداد ٩۳
» تیر ٩۳
» خرداد ٩۳
» اسفند ٩٢
» بهمن ٩٢
» آذر ٩٢
» مهر ٩٢
» شهریور ٩٢
» امرداد ٩٢
» تیر ٩٢
» خرداد ٩٢
» اردیبهشت ٩٢
» فروردین ٩٢
» اسفند ٩۱
» بهمن ٩۱
» دی ٩۱
» آبان ٩۱
» مهر ٩۱
» شهریور ٩۱
» امرداد ٩۱
» تیر ٩۱
» خرداد ٩۱
» اردیبهشت ٩۱
» فروردین ٩۱
» اسفند ٩٠
» بهمن ٩٠
» دی ٩٠
» آذر ٩٠
» آبان ٩٠
» مهر ٩٠
» شهریور ٩٠
» امرداد ٩٠
» تیر ٩٠
» خرداد ٩٠
» فروردین ٩٠
» اسفند ۸٩
» خرداد ۸٩
» اردیبهشت ۸٩
» فروردین ۸٩
» اسفند ۸۸
» بهمن ۸۸
» دی ۸۸
» آذر ۸۸
» آبان ۸۸
» مهر ۸۸
» شهریور ۸۸
» امرداد ۸۸
» تیر ۸۸
» خرداد ۸۸
» اردیبهشت ۸۸
» فروردین ۸۸
» اسفند ۸٧
» بهمن ۸٧
» دی ۸٧
» آذر ۸٧
» آبان ۸٧
» مهر ۸٧
» شهریور ۸٧
» اسفند ۸٦
» بهمن ۸٦
» آذر ۸٦
» آبان ۸٦
» شهریور ۸٦
» امرداد ۸٦
» تیر ۸٦
» اردیبهشت ۸٦
» فروردین ۸٦
» اسفند ۸٥
» بهمن ۸٥
» دی ۸٥
» آذر ۸٥
» آبان ۸٥
» مهر ۸٥
» شهریور ۸٥
» امرداد ۸٥
» تیر ۸٥
» خرداد ۸٥
» فروردین ۸٥
» اسفند ۸٤
» بهمن ۸٤
» دی ۸٤
» آذر ۸٤
» آبان ۸٤
» مهر ۸٤
» شهریور ۸٤
» امرداد ۸٤
» تیر ۸٤
» خرداد ۸٤
» اردیبهشت ۸٤
» فروردین ۸٤
» اسفند ۸۳
» بهمن ۸۳
» آذر ۸۳
» مهر ۸۳
» شهریور ۸۳
» امرداد ۸۳
» تیر ۸۳
» خرداد ۸۳
» اردیبهشت ۸۳
» فروردین ۸۳
» اسفند ۸٢


دانلود آهنگ جدید