بچه مثبت شیطون
تشکر نامه ی مخصوص!

سلام بروبچز!!
به به.دوباره اومدم به جمع پر از مهر و صفای شما!يه مدت يه عزيز گل اين بلاگو آپ کرد..(البته بازم ميکنه ها) همين اول قبل هيچ مقدمه يی از شيوا ی عزیزم بسی تشکر ميکنم..به خاطر اينکه واقعا شرمندم کرد و بلاگمو آپ کرد..البته دو پست قبل..و يه بار ديگه بسی و بسی و بسی تشکر ميکنم و واقعا تشکرميکنم بابت پست قبلی!..باور نميکنين چه قدر خوشحال شدم.خيلی..خيلی زياد...شيوا جونم دستت درد نکنه عزيزم..ايشاالله بتونم جبران کنم..ديگه شرم و حيا رو همه ميزارم کنار  بروبچه ها همه داداش و آبجيامن اينجا ديگه!. شيوا جونم خيلی دوست دارم و آرزو ميکنم هميشه شاد باشی....(آخيش...)
جميعا شرمنده! افطار مهمون داريم و اومدن! برم يه خورده غذا تناول کنم..نماز روضه هاتون قبول باشه..همتونو دعا ميکنم....دوباره ميام!!..
استغفرالله..استغفرالله..ای برينن رو سر کارگردانه اين فيلمه مزخرفی که بعد افطار ميده..ای برينن رو سر ارشاد که به اين فيلما مجوز ميده..ای برينن رو سر همچين مردايی هوس بازی..ای برينن رو سر همچين دخترای کثافت و گُهی.. حيف که نميتونم تو اين بلاگ فحش بدم..حيف...الکی نيست که اسلام ميگه نامحرامو نذارين تو خونتون بمونه..الکی نيست که اين همه مدت جار ميزدم رابطه های ساده به اين جور جاها ميکشه..هی شما ميگفتين بدبينی..هی ميگفتين کم ظرفيتی..خوبه اين فيلمو ميبينين و اميد وارم بفهمين که من يه چيزی ميدونستمو ميگفتم...برين یه سر به پست مرداد ماهم بزنين که يادداشت دفترمو نوشته بودم ميبينين..ای تف بروی اين رابطه های سادهتفــــفـــفـــفـــفـــــــــــــ.... که هر چی ميکشم از همين رابطه های سادست....
اه اه..به خدا انقد حساسم به اين کلمه که قابل تصور نيست..رابطه ی ساده... ای کره خر..تو که زن داری چرا به خودت اجازه ميدی همچين رابطه های ساده يی داشته باشی..خب با زنت رابطه ی صميميتری داشته باش..کره خر..تو که زن داری چرا به يه رابطه انقد پر و بال ميدی که آخر به اينجا بکشه و مثله کره خر کدخدا تو گل گير کنی..خدايا..اين هوسای کثيفو از هم دور کن...
بيخيال..بيخيال که کاش اصلا نميرفتم افطار بخورم تا اين فيلمو نبينم!.هر چند فيلمه.اما خدا به همه ی اين زن و مردايی که گرفتار همچين کثافت کاری ميشن صبر بده و اون دنيا انتقامشونو از زن و شوهرشون بگيره....
جونه مادرتون بذارين يه کم فحش بدم..بدجوری قاطی کردم...کثافت و بی ناموسه...........لا الاه الا الله....
واقعا بيخيال..تو اين شبای عزيز روا نيست انقد عصبی شم...راستی ديشب دعام کردين؟ من که همتونو دعا کردم..همه رو..مخصوصا کسايی که گفته بودن..البته هشتاد درصد دعاهام به شيوا اختصاص داشت. باشد تا خدا همه ی مارو بيامرزه و از آتش اون دنيا حفظ کنه...باشد تا خدا اين سعادتو به ما بده که از نعمت های اين چند شب بتونيم استفاده کنيم...ديشب واقعا مونده بودم از خدا چی بخوام.ميدونستم هر چی بخوام بهم ميده..
يه خبرم بدم! تو شورای مدرسم انتخاب شدم!(ديگه امسال مدرسه در چنگال های منه!!) پنج شنبه مدرسه نرفته بودم که خبر رسيد رای گيری کردن! می خواستم برم اعتراض کنم که مشروعيت نداره اين انتخابات!! که بچه ها گفتن بيخی! تو حتما انتخاب ميشی! امروزم بعد از شمارش آرا بنده با ۶ رای اختلاف نسبت به نفر اول چهارم شدم!!! پارسال که با دو رای اختلاف نسبت به نفر چهارم و پنجم٬ ششم شدم و از راهيابی به شورا باز موندماما امسال جبران کردم! در اولين اقدامم قرار شد برم ناظممونو عوض کنم..! اقدام خوبيه واسه شروع٬ نه؟!! در ضمن مرسی بابت تبريک و تهنيتتون
شيوا تو پست قبلی حرف خوبی زد..گفت اين بلاگ واسه صاحبش ارزش داره! واقعا دارم ميگم.اين بلاگ که هم بلاگ منه و هم بلاگ شيوا واسه هر دوتامون حرمت داره.خيليم زياد..نميدونم درک ميکنين ما رو يا نه..اما اميدوارم درک کنين!! باور کنين وقتی يه پست ميخواوم بفرستم با تمام جونو دلم مينويسم..چون ميدونم کسايی هستن که مطالب بلاگم واسشون مهم باشه.همون طور که نوشته های اونا واسم ارزشمنده...دمتون جيزززززز
يه چند خطی راجع به کتابی که در حال حاضر دارم ميخونم نوشته بودم که پشيمون شدم و پاک کردم.هه هه هه!! دلتون بسوزه..بهتون نميگم چی نوشته بودم بابا بذارين مام  يه خورده خوش باشيم
ديگه ول کنم! حوصلتون سر ميره بخواين بخونين! هر چند ميدونم نوشته های من هيچ وقت کسی رو خسته نميکنه اما شما ها فرق دارين... خيلی گيجم٬ نه؟!! همتونو دوست دارم و از همه التماس دعا دارم..شيوامم دعا کنينا!
خوش باشين سلامت.....


پيام هاي ديگران ()

» مهر ٩٦
» اردیبهشت ٩٥
» تیر ٩٤
» خرداد ٩٤
» بهمن ٩۳
» دی ٩۳
» آبان ٩۳
» مهر ٩۳
» شهریور ٩۳
» امرداد ٩۳
» تیر ٩۳
» خرداد ٩۳
» اسفند ٩٢
» بهمن ٩٢
» آذر ٩٢
» مهر ٩٢
» شهریور ٩٢
» امرداد ٩٢
» تیر ٩٢
» خرداد ٩٢
» اردیبهشت ٩٢
» فروردین ٩٢
» اسفند ٩۱
» بهمن ٩۱
» دی ٩۱
» آبان ٩۱
» مهر ٩۱
» شهریور ٩۱
» امرداد ٩۱
» تیر ٩۱
» خرداد ٩۱
» اردیبهشت ٩۱
» فروردین ٩۱
» اسفند ٩٠
» بهمن ٩٠
» دی ٩٠
» آذر ٩٠
» آبان ٩٠
» مهر ٩٠
» شهریور ٩٠
» امرداد ٩٠
» تیر ٩٠
» خرداد ٩٠
» فروردین ٩٠
» اسفند ۸٩
» خرداد ۸٩
» اردیبهشت ۸٩
» فروردین ۸٩
» اسفند ۸۸
» بهمن ۸۸
» دی ۸۸
» آذر ۸۸
» آبان ۸۸
» مهر ۸۸
» شهریور ۸۸
» امرداد ۸۸
» تیر ۸۸
» خرداد ۸۸
» اردیبهشت ۸۸
» فروردین ۸۸
» اسفند ۸٧
» بهمن ۸٧
» دی ۸٧
» آذر ۸٧
» آبان ۸٧
» مهر ۸٧
» شهریور ۸٧
» اسفند ۸٦
» بهمن ۸٦
» آذر ۸٦
» آبان ۸٦
» شهریور ۸٦
» امرداد ۸٦
» تیر ۸٦
» اردیبهشت ۸٦
» فروردین ۸٦
» اسفند ۸٥
» بهمن ۸٥
» دی ۸٥
» آذر ۸٥
» آبان ۸٥
» مهر ۸٥
» شهریور ۸٥
» امرداد ۸٥
» تیر ۸٥
» خرداد ۸٥
» فروردین ۸٥
» اسفند ۸٤
» بهمن ۸٤
» دی ۸٤
» آذر ۸٤
» آبان ۸٤
» مهر ۸٤
» شهریور ۸٤
» امرداد ۸٤
» تیر ۸٤
» خرداد ۸٤
» اردیبهشت ۸٤
» فروردین ۸٤
» اسفند ۸۳
» بهمن ۸۳
» آذر ۸۳
» مهر ۸۳
» شهریور ۸۳
» امرداد ۸۳
» تیر ۸۳
» خرداد ۸۳
» اردیبهشت ۸۳
» فروردین ۸۳
» اسفند ۸٢


دانلود آهنگ جدید