بچه مثبت شیطون
افکار مغشوش!

نميدونم واسه چی دوباره دارم آپ ميکنم! هيچ هدفی ندارم و شايدم اصلا  وسطای نوشتن صفحه رو ببندم! اما خب شروع کردم! اگه نبستم که ميفرستم! پس اگه الان دارين اينو ميخونين بدونين که نبستم صفجه رو و فرستادم!
بازم کمتر از يک ساعت به افطار مونده..متاسفانه مطابق معمول موقع افطار خونه نيستم و مثلا ميريم که  کسب علم کنيم! واقعا هيچ کدوم از کلاسايی که ميرم فايده نداره..يه فيزيک ميرفتم که ديدم واقعا نرم بهتره..واسه همين ديگه نمیرم!.رياضی هم که ميرفتم اما يه مدت نرفتم.اما ديدم انگار بايد رفت! البته نه اينکه مفيد باشه.واسه اينکه همه دارن ميرن و آدم اگه نره يه حس بدی بهش دست ميده واقعا..کلاس شيمی هم که الکی دار پول ميدم.چون تو رودربايستی با دبير  گير کردم و مجبور شدم برم! تنها کلاس مفيد کلاس زبانه که ميرم..واقعا دعا ميکنم خدا لعنت کنه کسايی که باعت ايجاد چنين جوی شدن..بابا مگه دانشگاه چيه که دو سال بايد ذهن دانش آموزو الکی به خودش مشغول کنه؟ واقعا بايد زحمت دوازده سال ما تو چهار ساعت معلوم شه؟ اصلا اين سنجش درسته؟ سوالات چهار جوابی! واقعا تنها راه موفقيت رفتن به دانشگاه؟ باور کنين وقتی ميبينم خواهرام انقد درس خوندن تو دانشگاه و الان با اين مدرکشون تو خونه دارن تلويزيون ميبينن حالم از هر چيه دانشگاهه به هم ميخوره..باور کنين وقتی ميينم چه آسمون جولايی ميرن دانشگاه حالم بد ميشه! دختره فاميلمون يه عمر ... بود(استغفرالله) حالا رفته واسه ما معماری ميخونه دانشگاه آزاد..پسر خالمون هر روز تو خيابون بوده حالا داره معدن ميخونه..واقعا يعنی چی اينا..نميفهمم..اصلا نميتونم درک کنم..شايد من نفهم باشم..نميدونم...
يه چند روزه بدجوری سرما خوردم..ديديم روزا نميشه چيزی خورد منم نه اينکه شيکمو گفتم برم اقلا سرما بخورم ديگه! هوام که ول نميکنه! الان يک ماهه رنگ آفتاب درست و حسابی رو به خودش نديده زمين ولايتمون!
يه مدت هست هر کاری که ميکنم حس ميکنم دارم ريا کاری ميکنم! جدا ميگم..نماز ميخونم حس ميکنم دارم خدا رو گول ميزنم..روضه ميگيرمم همين حس..کالا هر عبادتی کنم همين حس بهم دست ميده..نمیدونم چرا اينجوری شدم..در حالی نه کسی ميبينه منو که نماز ميخونم نه به کسی ميگم که روضه ميگيرم نه چيزای ديگه..نميدونم پس اين حس چيه هی مياد سراغم..هميشه وقتی دارم دعا ميکنم وقتی گريم مياد به خودم ميگم ای عرفان..اين رياکاريا چيه داری در مياری! بعد ميگم خدا..بابا والا رياکاری نيست...خودت که ميدونی..آخه لزومی نداره که بخوام ريا کاری کنم...اما لامصب خيلی حس بديه...خيلی بد...هر چند بديش به اين نمیرسه که وقتی نماز ميخونم لذتی نميبرم..نيمدونم چی کار بايد بکنيم که حکمت نمازو درک کنم تا حال کنم باهاش..البته مطمئنا دليلش اينه که ايمانم به يقين تبديل نشده..اما يقين خيلی بالاست سطحش..کلا غايت عبادت کردن به يقين رسيدنه ديگه. البته نه اينکه به يقين رسيدی عبادت رو ول کنی..چون لازمش عبادته..مثله اينکه بخوای بری بالای يه ساختمونو ببينی..يه نردبون بذاری و بری بالا..وقتی که پشت بام رو ديدی دليل نميشه که نردبونو بيخيال شی! چون روش واسادی! عبادتم همينه ديگه.. فکرم نکنم همه به اين سطح از تقرب به خدا برسن..يعنی اکثرا با نماز خوندن حال نيمکنن؟ شايدد....
مشغوليات ذهنمو حال ميکنين؟!! برو بچز همسن من دارن درسشونو ميخونن اونوقت من چی کار دارم ميکنم...واسه اين کارا هميشه وقت هست فکر کنم اما کنکور...ای بابا !
نيمدونم چرا اينا رو مينويسم..حس ميکنم اين کارمم رياست...اصلا ديگه اين تو در اين مورد چيزی نمينويسم..خيلی چرت کردم مطالب بلاگو...ببخشيدد.......
ديگه برم آماده شم..از همتون التماس دعا دارم..ظهران هم دارم ميرستم اين پستو! نتيجه اين که صفحه رو نبستم!...
نه! فکر نکنم کلاس برم! آخه مادرم داره بيرون فرصت برای دو در کردن از اين بهتر؟! البته مادرم منو مجبور نميکنه برم کلاس اما خب! فطرت ما ايرانيا اينه که بايد يکی تو توک بزنه تو سرمون تا يه کاری کنيم ديگه!!!
حالا کلاس نميريم! افطار که بايد بخوريم!! روضتون قبول باشه..يا حق.


پيام هاي ديگران ()

» مهر ٩٦
» اردیبهشت ٩٥
» تیر ٩٤
» خرداد ٩٤
» بهمن ٩۳
» دی ٩۳
» آبان ٩۳
» مهر ٩۳
» شهریور ٩۳
» امرداد ٩۳
» تیر ٩۳
» خرداد ٩۳
» اسفند ٩٢
» بهمن ٩٢
» آذر ٩٢
» مهر ٩٢
» شهریور ٩٢
» امرداد ٩٢
» تیر ٩٢
» خرداد ٩٢
» اردیبهشت ٩٢
» فروردین ٩٢
» اسفند ٩۱
» بهمن ٩۱
» دی ٩۱
» آبان ٩۱
» مهر ٩۱
» شهریور ٩۱
» امرداد ٩۱
» تیر ٩۱
» خرداد ٩۱
» اردیبهشت ٩۱
» فروردین ٩۱
» اسفند ٩٠
» بهمن ٩٠
» دی ٩٠
» آذر ٩٠
» آبان ٩٠
» مهر ٩٠
» شهریور ٩٠
» امرداد ٩٠
» تیر ٩٠
» خرداد ٩٠
» فروردین ٩٠
» اسفند ۸٩
» خرداد ۸٩
» اردیبهشت ۸٩
» فروردین ۸٩
» اسفند ۸۸
» بهمن ۸۸
» دی ۸۸
» آذر ۸۸
» آبان ۸۸
» مهر ۸۸
» شهریور ۸۸
» امرداد ۸۸
» تیر ۸۸
» خرداد ۸۸
» اردیبهشت ۸۸
» فروردین ۸۸
» اسفند ۸٧
» بهمن ۸٧
» دی ۸٧
» آذر ۸٧
» آبان ۸٧
» مهر ۸٧
» شهریور ۸٧
» اسفند ۸٦
» بهمن ۸٦
» آذر ۸٦
» آبان ۸٦
» شهریور ۸٦
» امرداد ۸٦
» تیر ۸٦
» اردیبهشت ۸٦
» فروردین ۸٦
» اسفند ۸٥
» بهمن ۸٥
» دی ۸٥
» آذر ۸٥
» آبان ۸٥
» مهر ۸٥
» شهریور ۸٥
» امرداد ۸٥
» تیر ۸٥
» خرداد ۸٥
» فروردین ۸٥
» اسفند ۸٤
» بهمن ۸٤
» دی ۸٤
» آذر ۸٤
» آبان ۸٤
» مهر ۸٤
» شهریور ۸٤
» امرداد ۸٤
» تیر ۸٤
» خرداد ۸٤
» اردیبهشت ۸٤
» فروردین ۸٤
» اسفند ۸۳
» بهمن ۸۳
» آذر ۸۳
» مهر ۸۳
» شهریور ۸۳
» امرداد ۸۳
» تیر ۸۳
» خرداد ۸۳
» اردیبهشت ۸۳
» فروردین ۸۳
» اسفند ۸٢


دانلود آهنگ جدید