بچه مثبت شیطون
معنويت!

سلام دوستان...
الان که دارم مينويسم کمتر از يه ساعت به اذان مغرب به افق ساری مونده!! يه موضوعی منو ديروز ناراحت کرد٬ واسه همينم گفتم بيام و بلاگمو آپ کنم!!
ديروز تو مدرسه مون نماز جماعت بود..هر از چند گاهی که جو مسئولين مدرسه ی بزرگ ما رو ميگيره و ميفهمن غير از درس و کتاب چيزای ديگم هست که مهم باشه ما رو ميبر نماز ! البته من ديروز با جمع نماز نخوندم..يعنی تقريبا هيچ وقت نميخونم..آخه يکی اگه يه حرکته اضافی انجام بده من خندم مياد و بد ميشه..ديروز قبل اينکه نمازشون شروع بشه منو چند تا از دوستام شروع کرديم به خوندن..وقتی که تموم شد نماز اونا شروع شده بود و واسه همينم نتونستيم بريم بيرون..اما ای کاش اصلا نميرفتيم که نماز بخونيم تا اين صحنه ها رو نبينيم چه قدر آخه بعضی ها ميتونن کثافت باشن که اين کارا رو کنن.تو صف نماز وا ميسادن و مسخره بازی در مياوردن..يکی آهنگ می خوند..يکی بغليشو ميخندوند..يکی لگد ميزد! واقعا نميدونم واسه چی اين کارا رو ميکردن..خب اگه واقعا اعتقاد نداری چه لزومی داره بيای تو صف؟ شايد باور نکينن اما اون لحظه تنها چيزی که به ذهنم ميومد اين دو تا کلمه بود: خلدين فيها (خالدين فيها)..باور کنين.. يعنی اينا واقعا نميفهمن چی کار دارن ميکنن؟ اون لحظه اصلا ترسيدم! يه اين فکر افتادم اگه برم تو جهنم چی کار کنم؟ بدتر از جهنم آبروريزيه قبلشه..جايی که آدم هر کاری کرده رو پيش خودش حاظر ميشه و جاييم برای قايم شدن از شرم نيست..واقعا لحظه ی بديه..از خدا ميخوام همه رو به راه راست هدايت کنه..ما رو هم هيمن طور...
ميدونم يه چند مدت خيلی تو تریپ معنويات رفتم! علتش فکر کنم ماه رمضان باشه..آخه خيلی تو اين چند روز مثبت شدم! کتابايی که قبلا طرفشو نميرفتمو گرفتمو دارم مطالعه ميکنم!!
پدرم ديشب تصادف کرد! درست مقصر قانونا پدرم بود اما انصافا طرفی که زد به ما مقصر بود! البته چيزی نشد و اون گفت حالم خوبه و پدرمم گفت پليس نياريم بهتره..ميگيرم موتورشو درست ميکنم که زياد تو دردسر نيفته! اما امروز مادر پسر زنگ ميزنه که دست پسرم شکست!ميدونين..تمام بدخبتی خانواده ی ما اين که به همه احترام ميذاريم..حتی اگه باهامون بدم کنن..واسه چی اينجوری هستيم خدا ميدونه فقط! اما بهتون توصيه يی دارم! هيچ وقت به کسی رو ندين! واقعا ميگن آدم بايد پررو باش راست ميگه..کالا خانواده ی ما از اين کمرويیش ضربه زياد خورده اما بازم آدم نمیشيم! بلا نسبت شما ها چه قدر بعضی ها پررو هستن؟!!
اينم در مورد حکت وضو که از کتاب حکمت عبادات آيت الله جوادی آملی دارم نقل ميکنم..البته بگم از روی کتاب نمينويسم و ممکنه با عين متن تفاوت نگارشی کنه..:
صورتتو ميشوری که خدايا گناهی رو که با صورتم انجام دادم رو ميشورم تا با وجهی پاک روبه روت واسم...دستتو ميشوری که خدا٬ از گناه دست ميکشم و گناهانی رو که با دستم مرتکب شدم رو با شستن تطهيرشون ميکنم...مسح سر يعنی خدايا٬ سرم رو از هر خيال باطل و هوس خام تطهير ميکنم..مسح پام يعنی خدابيا من از جاهای بد رفن دست ميکشم و اين پا رو از گناهانی که باهاش انجام دادم تطهير ميکنم....
يه پنج دقه ديگه فکر کنم اذان باشه..نماز و روضه ی همتون قبل ذات اقدس حق باشه...موقع نماز همه ی بروبچز نتو دعا کنين! تا آپ بعدی ...


پيام هاي ديگران ()

» مهر ٩٦
» اردیبهشت ٩٥
» تیر ٩٤
» خرداد ٩٤
» بهمن ٩۳
» دی ٩۳
» آبان ٩۳
» مهر ٩۳
» شهریور ٩۳
» امرداد ٩۳
» تیر ٩۳
» خرداد ٩۳
» اسفند ٩٢
» بهمن ٩٢
» آذر ٩٢
» مهر ٩٢
» شهریور ٩٢
» امرداد ٩٢
» تیر ٩٢
» خرداد ٩٢
» اردیبهشت ٩٢
» فروردین ٩٢
» اسفند ٩۱
» بهمن ٩۱
» دی ٩۱
» آبان ٩۱
» مهر ٩۱
» شهریور ٩۱
» امرداد ٩۱
» تیر ٩۱
» خرداد ٩۱
» اردیبهشت ٩۱
» فروردین ٩۱
» اسفند ٩٠
» بهمن ٩٠
» دی ٩٠
» آذر ٩٠
» آبان ٩٠
» مهر ٩٠
» شهریور ٩٠
» امرداد ٩٠
» تیر ٩٠
» خرداد ٩٠
» فروردین ٩٠
» اسفند ۸٩
» خرداد ۸٩
» اردیبهشت ۸٩
» فروردین ۸٩
» اسفند ۸۸
» بهمن ۸۸
» دی ۸۸
» آذر ۸۸
» آبان ۸۸
» مهر ۸۸
» شهریور ۸۸
» امرداد ۸۸
» تیر ۸۸
» خرداد ۸۸
» اردیبهشت ۸۸
» فروردین ۸۸
» اسفند ۸٧
» بهمن ۸٧
» دی ۸٧
» آذر ۸٧
» آبان ۸٧
» مهر ۸٧
» شهریور ۸٧
» اسفند ۸٦
» بهمن ۸٦
» آذر ۸٦
» آبان ۸٦
» شهریور ۸٦
» امرداد ۸٦
» تیر ۸٦
» اردیبهشت ۸٦
» فروردین ۸٦
» اسفند ۸٥
» بهمن ۸٥
» دی ۸٥
» آذر ۸٥
» آبان ۸٥
» مهر ۸٥
» شهریور ۸٥
» امرداد ۸٥
» تیر ۸٥
» خرداد ۸٥
» فروردین ۸٥
» اسفند ۸٤
» بهمن ۸٤
» دی ۸٤
» آذر ۸٤
» آبان ۸٤
» مهر ۸٤
» شهریور ۸٤
» امرداد ۸٤
» تیر ۸٤
» خرداد ۸٤
» اردیبهشت ۸٤
» فروردین ۸٤
» اسفند ۸۳
» بهمن ۸۳
» آذر ۸۳
» مهر ۸۳
» شهریور ۸۳
» امرداد ۸۳
» تیر ۸۳
» خرداد ۸۳
» اردیبهشت ۸۳
» فروردین ۸۳
» اسفند ۸٢


دانلود آهنگ جدید