بچه مثبت شیطون
نا اميدی!

وای وای...
نمی دونين که من با اين آهنگ بلاگ چه قدر خاطره دارم؟ نمیدونين! چهارده پونزده ماه پيش آهنگ بلاگم بود..هنوزم وقتی اين آهنگو گوش ميدم ياد بلاگ و بلاگ نويسی ميفتم. واسه همين دوباره گذاشتم..ميدونم که يه کس ديگم از اين آهنگ خوشش مياد..پس لذت ببره!
شروع ماه مبارک رمضانم بهتون تبريک ميگم...اميد وارم بتونيم اقلا از اين فرصت که خدا بهمون ميده استفاده کنيم..خدايی من که هر وقت به فکر مردن ميفتم تمام تنم مور مور ميشه..نمیدونم اون دنيا چی می خوام جواب خدا رو بدم.چی دارم که بگم بهش..فکر اينکه برم جهنم  و تا بينهايت توش باشم مخمو میپُکونه! مشکلم اينه با اينکه انقد ميترسم باز مثله بچه آدم خدا رو عبادت نميکنم..
ای خداااا...بابا جونه بهترين بندهات قسمت ميدم..چرا آخه بايد انقد نا اميد باشم؟ چرا آخه؟ از درس نا اميدم..از آينده نا اميدم..از اون دنيا نا اميدم..خب پس واسه چی دارم زندگی ميکنم و فقط جا اشغال ميکنم؟ ميدونم ميگين اين بشر هر از چند گاهی ميزنه به سرش.اما بدونين که هر از گاهی نيست.من زندگيم هر روز اينجوريه..اما هميشه پشت خنده هام مخفيشون ميکنم..فقط بعضی وقتا ديگه کم ميارم..نيمتونم ديگه الکی بخندم..مجبور ميشم چهره ی واقعيمو نشون بدم..چرا هميشه بايد اونجوری که نيستم خودمو نشون بدم؟ يکی از دوستام اون دفعه يه حرفی زد بهم که جالب بود! گفت عرفان تو انقد ميخندی که فکر نکنم هيچ وقت بميری! نمی دونستم چی جوابشو بدم..گفتم چی کار کنيم ديگه! اما خدا..تو که ميدونی..تو که ميدونی هر شب وقتی ميخوام بخوابم گريه ميکنم..تو که ميدونی چه قدر نا اميدم..نميدونم چرا اينجوريم.اصلا قاطم..انگار نه انگار مثلا پسريم! مثله بچه کوچولو ها شبا گريه ميکنم تا اينکه ساعت سه چهار خوابم ببره....
خدا..درست ناشکری ميکنم بعضی وقتا..مثله الان! اما ديگه عادت کردم..همه که نبايد شاد باشن..همه ی اون چيزای خوبو که همه نبايد باشنو داشته باشنو به من ندادی..اشکال نداره..فقط ازت يه خواهش دارم..من که بدبختی دارم..پس اگه بيشترم بشه فرقی فکر نکنم داشته باشه..پس هر چی مشکل و بدختی که قرار سر يکی که ميدونی کيه بياری به جاش سر من بيار..خدا...تمنا ميکنم..ميدونی که اگه من اينجوری مشکلاتم بيشتر شه تو دلم راضيم..بياو اين دعامم مستجاب کن خدا...خوشحالم زياد کردی..اين دفعم خوشحالم کن...تو اين ماه مقدس دارم ازت خواهش ميکنم...ميدونم که جواب رد نميدی...
ای بابا...ببخشيد تو اين ماه مبارک ناراحتتون کردم...ولی همون طور که بارها و بارها گفتم شما رو محرم دلم ميدونم...کس ديگه ييم ندارم...
عـــــــــــــشق...به شکل پرواز پرندست...عـــــــــــشق خوابه يه آهوی لمندست...من..زائری تشنه زير بارون...عـــــــــشق چشمه آبی اما کشندست...
بروبچز خوبی که در مورد مدرسه پرسيده بودن..خوبه! يعنی هفته ی اول خوب بود! باز شدم همون عرفان سابق! يه هفتم نتونستم آدم باشم! نماينده ی کلاسم مثله سالای قبل من شدم. و مثله سالای قبل بازم هفت تا بسته گچ هميشه زير ميز هست و هر دبيری مياد و گچای زير ميزو نميبينه و ميگه گچ نيست ميرم يه بسته ديگه ميارم! مام اينجوری خوشيم ديگه!
پشت اين پنجره...
   يک نامعلوم...
       نگران منو توست....
اينم بگم که فقط به عشق يکی بلاگمو هميشه آپ ميکنم...به عشق کسی که تو کلاس٬ تو مدرسه٬ تو خونه٬ موقع درس خوندن٬ موقع خوابيدن و کلا همه جا تو فکرمه... شاد باشه الهی...
مادرم مثله هميشه شروع کرده..در فکر اينم که در اولين فرصت از شر اين خونه راحت شم..لامصب سنمونم هنوز به هيجده نرسيده! بيخيال!
راستی ممکنه يه خورده دير بهتون سر بزنم..ببخشين....تا آپ بعدی خدا نگه دار همتون باشه....


پيام هاي ديگران ()

» مهر ٩٦
» اردیبهشت ٩٥
» تیر ٩٤
» خرداد ٩٤
» بهمن ٩۳
» دی ٩۳
» آبان ٩۳
» مهر ٩۳
» شهریور ٩۳
» امرداد ٩۳
» تیر ٩۳
» خرداد ٩۳
» اسفند ٩٢
» بهمن ٩٢
» آذر ٩٢
» مهر ٩٢
» شهریور ٩٢
» امرداد ٩٢
» تیر ٩٢
» خرداد ٩٢
» اردیبهشت ٩٢
» فروردین ٩٢
» اسفند ٩۱
» بهمن ٩۱
» دی ٩۱
» آبان ٩۱
» مهر ٩۱
» شهریور ٩۱
» امرداد ٩۱
» تیر ٩۱
» خرداد ٩۱
» اردیبهشت ٩۱
» فروردین ٩۱
» اسفند ٩٠
» بهمن ٩٠
» دی ٩٠
» آذر ٩٠
» آبان ٩٠
» مهر ٩٠
» شهریور ٩٠
» امرداد ٩٠
» تیر ٩٠
» خرداد ٩٠
» فروردین ٩٠
» اسفند ۸٩
» خرداد ۸٩
» اردیبهشت ۸٩
» فروردین ۸٩
» اسفند ۸۸
» بهمن ۸۸
» دی ۸۸
» آذر ۸۸
» آبان ۸۸
» مهر ۸۸
» شهریور ۸۸
» امرداد ۸۸
» تیر ۸۸
» خرداد ۸۸
» اردیبهشت ۸۸
» فروردین ۸۸
» اسفند ۸٧
» بهمن ۸٧
» دی ۸٧
» آذر ۸٧
» آبان ۸٧
» مهر ۸٧
» شهریور ۸٧
» اسفند ۸٦
» بهمن ۸٦
» آذر ۸٦
» آبان ۸٦
» شهریور ۸٦
» امرداد ۸٦
» تیر ۸٦
» اردیبهشت ۸٦
» فروردین ۸٦
» اسفند ۸٥
» بهمن ۸٥
» دی ۸٥
» آذر ۸٥
» آبان ۸٥
» مهر ۸٥
» شهریور ۸٥
» امرداد ۸٥
» تیر ۸٥
» خرداد ۸٥
» فروردین ۸٥
» اسفند ۸٤
» بهمن ۸٤
» دی ۸٤
» آذر ۸٤
» آبان ۸٤
» مهر ۸٤
» شهریور ۸٤
» امرداد ۸٤
» تیر ۸٤
» خرداد ۸٤
» اردیبهشت ۸٤
» فروردین ۸٤
» اسفند ۸۳
» بهمن ۸۳
» آذر ۸۳
» مهر ۸۳
» شهریور ۸۳
» امرداد ۸۳
» تیر ۸۳
» خرداد ۸۳
» اردیبهشت ۸۳
» فروردین ۸۳
» اسفند ۸٢


دانلود آهنگ جدید