بچه مثبت شیطون
انا لا اقدر!

سلام عليکم...
عليکم السلام..! اهل و سهلا..تفضل تفضل..!..انا لا اقدر  اتکلم العربيه!..لا لا.!! انا لا اقدر اتکلم العربيه کثيراً !!(کی بود امسال عربی شهريور امتحان داد؟!)
از اين به بعد تو بلاگ انواع اقسام مطالبو مينويسم.حتی تو يه پست..و ممکن هيچ کدومم به هم هيچ ربطی نداشته باشن.فقط ديگه در مورد سگ نمينويسم..کلی بستين منو به ناسزا بابا! غلط کردم!
الف) ميخوام ببينم چند سال ديگه جامعه ما به کجا ميرسه؟ ميشيم مثل غربيها؟ البته نه از نظر پيشرفت! بلکه از نظر حفظ ارزش های دينی..حفظ بنيان خانواده..ميشيم مثل غرب که از هر سه تا بچه يکيشون حرام زاده ان؟ نيمدونم واقعا اين چيزا خوبه که خيلی ها ازشون دفاع هم ميکنن؟ اينو من به شخصه مطمئنم که خيلی زود غرب به اشتباش پی ميبره. اما متاسفانه جامعه مام داره به همون سمت ميره.چند روز پيش با دوستم ميخواستيم بريم بيرون تو راه يه اتفاقی افتاد که مخمون واقعا تيليد کرد..داشتيم ميرفتيم ديديم دو تا بچه حدودا ۸ ساله دارن با هم دعوا ميفتن.يه دفعه يکی برگشت به يکی ديگه گفت خواهرتو ...! آقا من چشام از کاسه در اومد! بچه هشت ساله.دوستم برگشت بهش گفت چه جوری ميخوای خواهر اون بدبختو ...؟!چی داری تو بيچاره ی خر؟! يه دفعه شلوارشو کشيد پايين گفت با اين...! ما کپ کرديم به خدا..برگشتم زدم زير گوشش گفتم بکش بالا بی ادب.پدر مادر نداری..چند تا آقام بودن اونجا که انقد شاخشون بزرگ شده بود دستشون رو سرشون بود تا کسی نبينه!! ميبينين تو رو خدا..عجب روزگاريه..چه قدر يه پدر مادر ميتونن کثافت باشن که بچه ی انقدريشون اين کارا رو ميکنه..اون پسر نبايد خواهر اون بدختو .. به جاش بايد پدر مادر خودشو .......
ب)يه توصيه واستون دارم و اونم اينه که اخبار جوانه ها که ساعت پنج ميده رو حتما ببينين! مخصوصا اگه دپرسين! چون اخبار نيست.کر کره خندس!چند روز پيش اتفاقی پای تی وی بودم که اين اخبار شروع شد.کانالای ديگم چيز نداشت گفتم همين جا رو ببينم ديگه!(ماهواره نداريم! تریپ مثبت) ديووننن به جونه خودم..آقای اخبار گو که هيچی..صحبتش نيست..از اين بگذريم مصاحبه هاشون چه قد با حاله!! از يه نمايشگاه گزارش تهيه کرده بودن اون روز.آقای گزارش گر از يه دختر خانوم پرسيد واسه نمايشگاه چيا کشيدی؟ دختر کوچولو هم با اعتماد به نفس تمام گفت نقاشی رستمو زنشو کشيدم.. خوبه که انقدر بچه های ما زود خودمونی ميشن! انگار بابا و زن باباشه که ميگه رستمو زنش..تازه از يه پسر کوچولوی ديگم پرسيد چی کشيدی پسره گفت کِرم!! من که هر چی به اين گچ تو کلم فشار آوردم نتونستم بفهمم چيه کرمو کشيد!
ج)جا داره از داش بهنام گلم که کلی واسم سوغاتی فرستاد تکشر کنم(قابل توجه خانوم مريم!!) آدرس خونه ی ما رو از کجا گير آورد الله اعلم! داش بهنام دمت گرم..ايشاالله دفعات بعدی بيشتر بياری!!!
د) ترس از عشق، ترس از زندگی است و آنان که از عشق دوری می کنند مردگانی بیش نیستند. (برتراند راسل)
ه)اين تابستون علاوه بر اينکه تجارب بسيار ارزش مندی کسب کردم اما يه تجربه از همه واسم مهم تر و با ارزش تر و شيرين تر بود.و اونم اين بود که ميگفتن آدم از زندگيش راضی باشه افسوس گذشته رو نميخوره رو به وضوح لمس کردم.تابستونای قبلی شهريور ميشد کلی به زمانو زمان فحش ميدادم..اما امسال باور کنين نميدونم کی مدرسه شروع ميشه..لذت ميبرم از روزام..اين تابستون واسه اولين بار وقتی به سه ماهی که گذشت فکر ميکنم احساس هيچ پشيمونی ندارم....بالاخره حس کردم از عمرم استفاده کردم.
و)شما ميخواين برين يه شهر ديگه مسافرت حتی اگه خونه مادرتونم باشه لطف کنين يه خبر بدين اونجا که آماده شن! مثله خواهر من نباشين که همين الان اومده کليم فاميلای شوهرشو گرفته آورده و خبرم نداده!!(پيف!!)
ن)يه چيز مهم ديگم ميخواستم بگم که رفتم سلام عليک يادم رفت.
ی)بايد برم خيار و سيب و شليل و موز و گلابی بخرم
ء)نتايج: ۱-ميخواين برين جايی قبلش خبر بدين. ۲-جامعه ما مثله غرب ميشه. ۳-من خيلی مثبت. ۴-راسلم حرفای قشنگ قشنگ ميزنه. ۵-آدم با تجربه ييم .۶-آقا بهنام خيلی گله.
ء)بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــای.


پيام هاي ديگران ()

» مهر ٩٦
» اردیبهشت ٩٥
» تیر ٩٤
» خرداد ٩٤
» بهمن ٩۳
» دی ٩۳
» آبان ٩۳
» مهر ٩۳
» شهریور ٩۳
» امرداد ٩۳
» تیر ٩۳
» خرداد ٩۳
» اسفند ٩٢
» بهمن ٩٢
» آذر ٩٢
» مهر ٩٢
» شهریور ٩٢
» امرداد ٩٢
» تیر ٩٢
» خرداد ٩٢
» اردیبهشت ٩٢
» فروردین ٩٢
» اسفند ٩۱
» بهمن ٩۱
» دی ٩۱
» آبان ٩۱
» مهر ٩۱
» شهریور ٩۱
» امرداد ٩۱
» تیر ٩۱
» خرداد ٩۱
» اردیبهشت ٩۱
» فروردین ٩۱
» اسفند ٩٠
» بهمن ٩٠
» دی ٩٠
» آذر ٩٠
» آبان ٩٠
» مهر ٩٠
» شهریور ٩٠
» امرداد ٩٠
» تیر ٩٠
» خرداد ٩٠
» فروردین ٩٠
» اسفند ۸٩
» خرداد ۸٩
» اردیبهشت ۸٩
» فروردین ۸٩
» اسفند ۸۸
» بهمن ۸۸
» دی ۸۸
» آذر ۸۸
» آبان ۸۸
» مهر ۸۸
» شهریور ۸۸
» امرداد ۸۸
» تیر ۸۸
» خرداد ۸۸
» اردیبهشت ۸۸
» فروردین ۸۸
» اسفند ۸٧
» بهمن ۸٧
» دی ۸٧
» آذر ۸٧
» آبان ۸٧
» مهر ۸٧
» شهریور ۸٧
» اسفند ۸٦
» بهمن ۸٦
» آذر ۸٦
» آبان ۸٦
» شهریور ۸٦
» امرداد ۸٦
» تیر ۸٦
» اردیبهشت ۸٦
» فروردین ۸٦
» اسفند ۸٥
» بهمن ۸٥
» دی ۸٥
» آذر ۸٥
» آبان ۸٥
» مهر ۸٥
» شهریور ۸٥
» امرداد ۸٥
» تیر ۸٥
» خرداد ۸٥
» فروردین ۸٥
» اسفند ۸٤
» بهمن ۸٤
» دی ۸٤
» آذر ۸٤
» آبان ۸٤
» مهر ۸٤
» شهریور ۸٤
» امرداد ۸٤
» تیر ۸٤
» خرداد ۸٤
» اردیبهشت ۸٤
» فروردین ۸٤
» اسفند ۸۳
» بهمن ۸۳
» آذر ۸۳
» مهر ۸۳
» شهریور ۸۳
» امرداد ۸۳
» تیر ۸۳
» خرداد ۸۳
» اردیبهشت ۸۳
» فروردین ۸۳
» اسفند ۸٢


دانلود آهنگ جدید