بچه مثبت شیطون
تریپ گيج!

روزای روشن..خدا حافظ..سر زمين من..خدا حافظ..خدا حافظ..خـــــــدا حافظ...روزای خوبه..بگو کجا رفت...تو قصه ها رفت..يا از اينجا رفت..انگار که اينجا..هيچ کی زنده نيست...گريه فراوون..وقت خنده نيست..گونه ها خيسه..دلا پاييزه..بارونه وخيم..از ابر ميريزه.همه با هم قهر..همه از هم دور..روزا مثله شب..شبا سوتو کور..روزای روشن..خدا حافظ....
الان نيم ساعته جلو کام نشستم..هيچيم نمياد بنويسم.از معدود دفعاتيه که اينجور ميشم...يه دفعه اين آهنگ هايده شروع کرد به قرائت!(تدريس تک درس و کنکوری عربی!) گفتم همين شعرشو بنويسم!
ای بابا...نيم ساعت ديگه گذشت هيچی هنوز ننوشتم! قبلانا يه ربعه صد خط مينوشتم..آها..!!! يه چيز به ذهنم رسيد..اين شکله اين چيزو به ذهنم آورد! چند مدت پيش خواهرم بهم گفت داری چت ميکنی وقتی ميخوای يه شکل بفرستی قيافتو همون جوری ميکنی!! الان چند مدته که توجه ميکنم ميبينم آره! جدی ميگم..همين الان مثلا ميخواستم اون شکلکه تعجبو بذارم ابروهام نا خداگاه بالا رفت! يا ميخوام اونی که ذوق ميکنه رو بفرستم واقعا دندونام همونجوری ميشه..اون شکله که فيگور ميگيره و ابروهاشو بالا ميندازه که جای خودش داره!!.........ای خدا...چه باحاله ها...به جونه خودم ايول...عين شکلکا ميکنم خودمو! اين خيلی با حاله بابا...وومخصوصا تو ياهو که ابروهاشم بالا ميندازه............باز ديوونه شدم...دندونام اومد رو هم که....!!
 اين شکله که هيچی..ديگه با هر کی ميخوام حرف بزنم يه حرفه عجيب غريب بزنه اينجوری نيگاش ميکنم.....کلی هم وارد شدم تو تقليد از اين شکله!...دم اين عروسکا گرم!
چه تهمت ها شنيدی..چه تلخی ها کشيدی..عروسک جون تو ميدونی..چه حسرت ها کشيدی!!
خيلی گج گولم نه؟!...  خواستم اون شکل فيگوری رو بذارم باز قيافم همون جوری شد!!واسه همين خنديدم!
همه آهم..همه دردم..مثله طوفان..پر گردم..باد مستم..که تو صحرا..میپيچم دور تو ميگردم..گل سنگم..گل سنگم..چی بگم از دل تنگم..مثله آفتاب اگه بر م..نتابی سردمو بيرنگم....
ميگم ديوونه شدم باز شما بگين نه! ساعت يازده و نيمه شبه..صدای اسپيکرم بالاترين حد خودشه!! هايدم که ميخونه...آ جاااان!!!(آ شو بکشين!!) چه صفايی به خدا....
تو که نيستی از خودم بيخبرم..کی به يادو کی بشه همسفرم..دله من از تو جدا نيست..اين هوا بی تو هوا نیست..چی بگم..از کی بگم..وای..ديگه غم يکی دو تا نيست......
ببينم چه قدر نيبرهودامون ميتونن تحمل کنن!!
ای ناز صدات.....
ای قبله ی من...خاک در خانه ی تو ..بی منت می..مستم ز پيمانه ی تو...ای قبله ی من...خاک در خانه ی تو ..در دام توام..بی زحمت دانه ی تو..من خسته و بيمارم..درمان منی..شور شعرو آوازی..در جان منی.......
ميدونم بقيه شو اگه بنويسم شمام ميرين تو حس!! چه صدايی داشت اين زن آخه...
مخم ديگه واقعا تيليد شده.صدای آهنگو پايين ميارم صدای فن کام کر ميکنه آدمو...صدای قطار ميده!..
ديگه اون روزا گذشت..زندگی همينه..غنچه ديگه وا نميشه..تو کوير سينه..ديگه نگو دوسم داری..باورم نميشه...تو نبودی که با من..بمونی هميشه......
از همتون معذرت ميخوام که اعصابتونو خورد کردم..اما کاری نميتونم بکنم..وقتی اينجوری شم تنها کاری که ميتونين بکنين اينه که صبر کنين تا خودم خوب شم!!
از گذشته حرف نزن..که دلم تنگه هنوز..بعد تو عشق ديگه نيست..يا اگه هست واسه من..پر نيرنگه هنوز.....
بعد اين آهنگا اين آهنگ خيلی حال ميده..خوشم مياد انتخابو به عهده ی خود کام ميذاری بهت فاز ميده شديد! دمت گرم کامه گلم
شانه هايت را برای..گريه کردن دوست دارم..دوست دارم..بی تو بودن را برای..با تو بودن دوست دارم..دوست دارم..خالی از خودخواهی من..برتر از آلايش تن..من تو را بالاتر از من..برتر از من..دوست دارم...شانه هايت را برای گريه کردن دوست دارم..دوست دارم......
جاتون خالی به خداااا...جاتون خالی.....نفهميدم چی شد يه دفعه باز اين تریپی شدم!
مثله باد سرد پاييز..غم لعنتی به من زد...حتی باغبون نفهميد..که چه آفتی به من زد..رگو ريشه هام سياه شد..تو تنم جوونه خشکيد..اما اين دل صبورم..به غم زمونه خنديد.....آسمون مست جنونی..آسمون تشنه ی خونی..آسمون مست گناهی...آسمون که رو سياهی..اگه زندگی عذابه..يه حباب روی آبه..من به گريه هام ميخندم..میگم اين همش يه خوابه....
ساعت صفر بامداد! از ديروز تا الان دارم مطلب مينويسم...يادم رفت بگم ديوونه ی آهنگ بالاييم...جا داره اين آهنگم که در حال خوندن نيستو بيارم که بخونه و بنويسم!! يه تعريفيم از صدای هايده با صدای خودش بکنيم!
صدا صدا بود..وقتی که ميخوندی..کار روزگار بود..رفتيو نموندی..رفتی ولی اسمت رو لبهام مونده..صدایی جز صدای تو نمونده...تو هر دلی خونه و جايی داشتی..با خوندنت عشق تو دلا ميکاشتی..ميخوندی شب ستاره بارون ميشد..با خوندنت دل کمی آروم ميشد...ها لا لای ..لالای.....!
بايد از خدا بيامرز خانوم هايده بسی تشکر کنيم که با خوندنش واقعا عشقو تو دلمون کاشت!!
دکمه ی نِکستو ميخوام بزنم هر آهنگی اومد بنويسم بعد ديگه ولتون ميکنم!(قيافمم همين جوری شده ها!!!)
اااا... !! تکراری اومد!..نه..اما مثله اينکه ننوشته بودم! خب مينويسم!! عجب آهنگيم اومد خداييا! به خدا من نيوردم!!
نگو نگو نميام..نگو نگو نميام.اميدو پر دادن..ديگه سخته برام..ديگه سخته برام..حالا که دسته گلدون.به ساق گل رسيده..حالا که عطر آستی..تو خونمم پيچيده...حالا که خوب ميدونی...دلم هواتو کرده..حالا که بغضو کينه..پاشو کنار کشيده..نگو نگو نميام..نگو نگو نميام.اميدو پر دادن..ديگه سخته برام..ديگه سخته برام....آلاله غنچه کرده..کاش بوديو ميديدی..کبوتر بچه کرده..کاش بوديو ميدی...گلا چشم انتظارن..تا از در برسی تو..گلا غرق بهارن..کاش بوديو ميديدی........
بابا نزنينن....آقا بيخيال..غلط کردم..تموم کردم ديگه..وايسين فقط خدافظی کنم! بروبچز..فکر کنم يه خورده ديگه بنويسم بياين در خونمون يه پوسته خدا بزنينم!! اجبارا تا نگارش بعدی به خدا ميسپارمتون...!...
هی!! يه آهنگه با حال ديگه اومد به خدااا جونه من بنويسم..! يه کوچولو...آخ فداتون بشم من.....!.....قول ميدم کم بنويسم!!
وقتی که من عاشق ميشم..دنيا برام رنگ ديگس..صبحه خروس خونش برام انگار يه آهنگه ديگس..وقتی که من عاشق ميشم..ترانه هام عاشق ترن..گل واژه های شعر من..رنگ گلا رو ميبرن............عشق واسه من يه معجزس..تو لحظه های بی اميد..تو صبحه سردم..مثله طلوع خورشيد..... !
شرمنده!..يه عالمشو ننوشتم تازه!!...ما ديگه بريمم تا.... جا داره هم از خانوم هايده دوباره تشکر کنم هم از شما!!!...
ای کاش ميذاشتين اين آهنگم...............حق يارتون دوستان!


پيام هاي ديگران ()

» مهر ٩٦
» اردیبهشت ٩٥
» تیر ٩٤
» خرداد ٩٤
» بهمن ٩۳
» دی ٩۳
» آبان ٩۳
» مهر ٩۳
» شهریور ٩۳
» امرداد ٩۳
» تیر ٩۳
» خرداد ٩۳
» اسفند ٩٢
» بهمن ٩٢
» آذر ٩٢
» مهر ٩٢
» شهریور ٩٢
» امرداد ٩٢
» تیر ٩٢
» خرداد ٩٢
» اردیبهشت ٩٢
» فروردین ٩٢
» اسفند ٩۱
» بهمن ٩۱
» دی ٩۱
» آبان ٩۱
» مهر ٩۱
» شهریور ٩۱
» امرداد ٩۱
» تیر ٩۱
» خرداد ٩۱
» اردیبهشت ٩۱
» فروردین ٩۱
» اسفند ٩٠
» بهمن ٩٠
» دی ٩٠
» آذر ٩٠
» آبان ٩٠
» مهر ٩٠
» شهریور ٩٠
» امرداد ٩٠
» تیر ٩٠
» خرداد ٩٠
» فروردین ٩٠
» اسفند ۸٩
» خرداد ۸٩
» اردیبهشت ۸٩
» فروردین ۸٩
» اسفند ۸۸
» بهمن ۸۸
» دی ۸۸
» آذر ۸۸
» آبان ۸۸
» مهر ۸۸
» شهریور ۸۸
» امرداد ۸۸
» تیر ۸۸
» خرداد ۸۸
» اردیبهشت ۸۸
» فروردین ۸۸
» اسفند ۸٧
» بهمن ۸٧
» دی ۸٧
» آذر ۸٧
» آبان ۸٧
» مهر ۸٧
» شهریور ۸٧
» اسفند ۸٦
» بهمن ۸٦
» آذر ۸٦
» آبان ۸٦
» شهریور ۸٦
» امرداد ۸٦
» تیر ۸٦
» اردیبهشت ۸٦
» فروردین ۸٦
» اسفند ۸٥
» بهمن ۸٥
» دی ۸٥
» آذر ۸٥
» آبان ۸٥
» مهر ۸٥
» شهریور ۸٥
» امرداد ۸٥
» تیر ۸٥
» خرداد ۸٥
» فروردین ۸٥
» اسفند ۸٤
» بهمن ۸٤
» دی ۸٤
» آذر ۸٤
» آبان ۸٤
» مهر ۸٤
» شهریور ۸٤
» امرداد ۸٤
» تیر ۸٤
» خرداد ۸٤
» اردیبهشت ۸٤
» فروردین ۸٤
» اسفند ۸۳
» بهمن ۸۳
» آذر ۸۳
» مهر ۸۳
» شهریور ۸۳
» امرداد ۸۳
» تیر ۸۳
» خرداد ۸۳
» اردیبهشت ۸۳
» فروردین ۸۳
» اسفند ۸٢


دانلود آهنگ جدید