بچه مثبت شیطون
 

یادش بخیر آهنگ "الهه ناز" که معین بازخونی کرده بود. راهنمایی بودم. میرفتم تو ماشین پدرم و با نوار کاستی که از معین داشتم، ساعت ها مینشستم به این آهنگ گوش میدادم و تا تموم میشد میزدم عقب تا از اول بیاد. روزگاری بود.

ظرفیت خرید بن کتاب برای نمایشگاه کتاب تموم شد و امسال هم بی نصیب موندم. پارسال که زود جنبیدم تونستم تو سایت ثبت نام کنم، برای تحویل گرفتن بن دیر اقدام کردم و وقتی رفتم بانک گفتن تموم شده!

شبای رفتن تو، شبی بی ستارست، ببین که خاطراتم، بی تو چه پاره پارست...

ماه هاست و حتی شاید به سال کشیده که احساس خوبی نسبت به خودم ندارم. اینکه فکر می کنم نمی تونم تو کاری عالی بمونم و همین فکر باعث میشه همین اتفاق بیفته. هر کاری رو خوب شروع می کنم، اما در ادامه واقعا بعضی وقتا میمونم چه باید بکنم. انگار مسخ میشم. هیچ فکر و ایده ی درست و حسابی ندارم. در یک کلام گند میزنم به همه چی.

اسم تو فریادمه، درد تو صدام ترانست، خنده ی آینه تلخو، بی تو پر از بهانست...

بدجور فاز نشستن تو ماشینو زدن به جاده و با صدای بلند آهنگ گوش دادن دارم. خودمو خودمو خدا....


پيام هاي ديگران ()

» بهمن ٩٤
» آذر ٩٤
» تیر ٩٤
» خرداد ٩٤
» بهمن ٩۳
» دی ٩۳
» آبان ٩۳
» مهر ٩۳
» شهریور ٩۳
» امرداد ٩۳
» تیر ٩۳
» خرداد ٩۳
» اسفند ٩٢
» بهمن ٩٢
» آذر ٩٢
» مهر ٩٢
» شهریور ٩٢
» امرداد ٩٢
» تیر ٩٢
» خرداد ٩٢
» اردیبهشت ٩٢
» فروردین ٩٢
» اسفند ٩۱
» بهمن ٩۱
» دی ٩۱
» آبان ٩۱
» مهر ٩۱
» شهریور ٩۱
» امرداد ٩۱
» تیر ٩۱
» خرداد ٩۱
» اردیبهشت ٩۱
» فروردین ٩۱
» اسفند ٩٠
» بهمن ٩٠
» دی ٩٠
» آذر ٩٠
» آبان ٩٠
» مهر ٩٠
» شهریور ٩٠
» امرداد ٩٠
» تیر ٩٠
» خرداد ٩٠
» فروردین ٩٠
» اسفند ۸٩
» خرداد ۸٩
» اردیبهشت ۸٩
» فروردین ۸٩
» اسفند ۸۸
» بهمن ۸۸
» دی ۸۸
» آذر ۸۸
» آبان ۸۸
» مهر ۸۸
» شهریور ۸۸
» امرداد ۸۸
» تیر ۸۸
» خرداد ۸۸
» اردیبهشت ۸۸
» فروردین ۸۸
» اسفند ۸٧
» بهمن ۸٧
» دی ۸٧
» آذر ۸٧
» آبان ۸٧
» مهر ۸٧
» شهریور ۸٧
» اسفند ۸٦
» بهمن ۸٦
» آذر ۸٦
» آبان ۸٦
» شهریور ۸٦
» امرداد ۸٦
» تیر ۸٦
» اردیبهشت ۸٦
» فروردین ۸٦
» اسفند ۸٥
» بهمن ۸٥
» دی ۸٥
» آذر ۸٥
» آبان ۸٥
» مهر ۸٥
» شهریور ۸٥
» امرداد ۸٥
» تیر ۸٥
» خرداد ۸٥
» فروردین ۸٥
» اسفند ۸٤
» بهمن ۸٤
» دی ۸٤
» آذر ۸٤
» آبان ۸٤
» مهر ۸٤
» شهریور ۸٤
» امرداد ۸٤
» تیر ۸٤
» خرداد ۸٤
» اردیبهشت ۸٤
» فروردین ۸٤
» اسفند ۸۳
» بهمن ۸۳
» آذر ۸۳
» مهر ۸۳
» شهریور ۸۳
» امرداد ۸۳
» تیر ۸۳
» خرداد ۸۳
» اردیبهشت ۸۳
» فروردین ۸۳
» اسفند ۸٢


فروشگاه اینترنتی گالش

دانلود آهنگ جدید