بچه مثبت شیطون
يه خر اينجا مينويسد!

خودمو که نميتونم گول بزنم..شايد پيش ديگران همون عرفان قديم باشم.اما پيش خودم چی..يه آدم بدبخت ضعيف النفس بيشتر نيستم..باور کنين...دو بار رو اعتقادايی که تو وجودم بود واسادم..اعتقادايی که واسم مفهوم بودن..نياز به اثبات نداشتن..قبولشون داشتم..با اين کارم فردام ميتونم بگم دو خط موازی همديگه رو قطع ميکنن!! چه قدر خنده داره..کار منم همون جوريه..دوبار پيش خودم له شدم...دوبار شخصيتم خورد شد..دو بار پيش خودم خار شدم..دو بار فهميدم قدرت هيچ کاری رو ندارم...به نظر شما ميتونم واسه خودم ارزشی قائل شم؟ميتونمم؟ای عرفان..ای....
چی بگم...از کی بگم...انقدر دلم گرفتس..انقدر غمگينم...ديشب يک ساعتم نخوابيدم..با اينکه ديروز خونه پسر خالم اينا خونشونو تعمير ميکرديم و خستگی داشتم هلاک ميشدم....همش لب پنجره بودم...
هنوزم ميگم همه ی دختر پسرا ميخوان همه رو واسه خودشون نگه داشته باشن...اما نميدونم منه گاو از چه تباری در اومدم که اينجوری نيستم..حتی الانم نميتونم خودمو راضی کنم..باور نميکنين! اگه بدونين چی کشيدم و بازم ميگم دنبال دختر بازی نميرم باور نميکنين..عشق هنوزم واسم مقدسه..هر چند چيزی از تقدسش فعلا گير ما نيمده...
بازم موندم..بازم جلو شخصيتم واسادم...بازم آدم ميمونم..بازم بچه مثبت ميمونم..اما تا کی ميتونم؟ تا کی..فردا مياد يه چيز ديگه بهم ميگه...ميدونم ديگه...ولی خب.اشکال نداره..ديگه هر چی بود گذشت..در هر صورت موندم..تا ببينيم که چه قدر ميتونه ما رو تحمل کنه...
اما اينو بدونين که اقلا من  ديگه واسه خودم هيچ احترامی قائل نيستم...روزگار...از پشت کامپيوتر نابودمون کردی...داشته باش اينا رو روزگار....با هام بد کردی زمونه...تو هم همين طور خدا...خيلی ازت ناراحتم...تو هر چيزی پاک نبودم تو اين يکی بودم..چرا بابهام اينجوری کردی آخه ولی خدايی ايول داری..خوب اين کارو کردی...دوسم داشت رفت با يکی ديگه دوست شد! عاليه..چه قدر رمانتيک!
ديگه مزاحم نشيم نه؟ آخه حرفا ی يه آدم بيشخصيت و بيهويت واسه کی مهمه..هيچ کی..پس بهتر شما رو اذيت نکنم........آخر يه حرف با بلاگم دارم..از شما خدا حافظی ميکنم..
بلاگ...خيلی چيزا بهم ياد دادی تو زندگی..حالا چه تلخ و چه شيرين..ولی همشون ارزشمند بود...عاشقم کردی..بردی منو تو آسمونا..بدبختم کردی کوبيدی منو با کله به زمين..باعث شدی با خيلی ها دوست شم..و دوستيمو با خيلی هام گرفتی..ولی همه اينا به کنار...دوست دارم بلاگ..تنها همدمم بودی تو اين چند سال که با لطف دوستان فکر ميکردم جون داری...ممنون بلاگ..ممنون آقای هاشمی بابت سرويس بلاگتون....از همه ممنونم..بهم درسای خوبی دادين.............
اين آهنگم خيلی قشنگه...آهنگ سرنوشتمو داره ميزنه انگاری...


پيام هاي ديگران ()

» مهر ٩٦
» اردیبهشت ٩٥
» تیر ٩٤
» خرداد ٩٤
» بهمن ٩۳
» دی ٩۳
» آبان ٩۳
» مهر ٩۳
» شهریور ٩۳
» امرداد ٩۳
» تیر ٩۳
» خرداد ٩۳
» اسفند ٩٢
» بهمن ٩٢
» آذر ٩٢
» مهر ٩٢
» شهریور ٩٢
» امرداد ٩٢
» تیر ٩٢
» خرداد ٩٢
» اردیبهشت ٩٢
» فروردین ٩٢
» اسفند ٩۱
» بهمن ٩۱
» دی ٩۱
» آبان ٩۱
» مهر ٩۱
» شهریور ٩۱
» امرداد ٩۱
» تیر ٩۱
» خرداد ٩۱
» اردیبهشت ٩۱
» فروردین ٩۱
» اسفند ٩٠
» بهمن ٩٠
» دی ٩٠
» آذر ٩٠
» آبان ٩٠
» مهر ٩٠
» شهریور ٩٠
» امرداد ٩٠
» تیر ٩٠
» خرداد ٩٠
» فروردین ٩٠
» اسفند ۸٩
» خرداد ۸٩
» اردیبهشت ۸٩
» فروردین ۸٩
» اسفند ۸۸
» بهمن ۸۸
» دی ۸۸
» آذر ۸۸
» آبان ۸۸
» مهر ۸۸
» شهریور ۸۸
» امرداد ۸۸
» تیر ۸۸
» خرداد ۸۸
» اردیبهشت ۸۸
» فروردین ۸۸
» اسفند ۸٧
» بهمن ۸٧
» دی ۸٧
» آذر ۸٧
» آبان ۸٧
» مهر ۸٧
» شهریور ۸٧
» اسفند ۸٦
» بهمن ۸٦
» آذر ۸٦
» آبان ۸٦
» شهریور ۸٦
» امرداد ۸٦
» تیر ۸٦
» اردیبهشت ۸٦
» فروردین ۸٦
» اسفند ۸٥
» بهمن ۸٥
» دی ۸٥
» آذر ۸٥
» آبان ۸٥
» مهر ۸٥
» شهریور ۸٥
» امرداد ۸٥
» تیر ۸٥
» خرداد ۸٥
» فروردین ۸٥
» اسفند ۸٤
» بهمن ۸٤
» دی ۸٤
» آذر ۸٤
» آبان ۸٤
» مهر ۸٤
» شهریور ۸٤
» امرداد ۸٤
» تیر ۸٤
» خرداد ۸٤
» اردیبهشت ۸٤
» فروردین ۸٤
» اسفند ۸۳
» بهمن ۸۳
» آذر ۸۳
» مهر ۸۳
» شهریور ۸۳
» امرداد ۸۳
» تیر ۸۳
» خرداد ۸۳
» اردیبهشت ۸۳
» فروردین ۸۳
» اسفند ۸٢


دانلود آهنگ جدید