بچه مثبت شیطون
رفتم...

خدا پدر و مادر فرهادو و خودشو بيامرزه که هر وقت غمگينم بهم حال ميده...

جماعت..من ديگه حوصله ندارم..به خوب اميدو از بد گله ندارم...گرچه از ديگرون..فاصله ندارم..کاری با کار اين قافله ندارم...

می خوام بميرم...خوبه نه؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
نه... فکر نکنين! اتفاقی که فکر ميکنين نيفتاده..فقط می خوام بميرم....
شنبه ی بدی بود...خيلی خيلی بد......بد ترين شنبه ی عمرم تا الان....

شنبه روز بدی بود..روز بی حوصلگی..وقت خوبی که ميشد..غزلی تازه بگی...

واقعا چه کرد اين فرهاد...دمش گرم...
غزلی تازه بگی؟! .... آها ! ميشد غزل تازه بگی..که نگفتی!....

غم تنهايی اسيرت ميکنه..تا بخوای بجنبی گيرت ميکنت...

هيچ وقت ياری نداشتم که بخوام تنها شم تا غمش اسيرم کنه..از وقتی يادمه بی کس بودم..
نه..فريدون امروز بهم حال نميده....

با اينا زندگيمو سر ميکنم..با اينا خستگيمو در ميکنم...

آره....ولی با چی خستگيمو در ميکنم؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
يه عالمه مطلب واسه اين پستم نوشته بودم...حالا چی دارم ميفرستم!!!

راستی...
چه طوری خودمو بکشم؟؟؟؟؟
دار بزنم؟؟؟؟ نه وحشتناکه....
با تفنگ؟؟؟؟؟ نه..ندارم آخه...
خفه کنم؟؟؟؟؟ آره..آره..خوبه..گاز اتاقمو باز کنم برم بخوابم
وای ی ی ی ...چه فکر خوبی..همين کارو ميکنم...

پس...:
دوستان عزيز.........
دوستان خوبی واسم بودين...
اون دنيا ميبينمتون؟؟؟
بلاگ....بايد ازت خداحافظی کنم؟؟؟ آره؟؟
ميدونم عزيز...خيلی اذيتت کردم..خوشحالی الان که ديگه نمينويسم....

و شيوا...
دوست خيلی خوبی واسم بودی...خيلی بيشتر از چيزی که فکر کنی..
بهترين لحظات عمره کوتام مواقعی که با تو بودم بود...
ممنونم...بابت همه چی ممنون...
هر وقت اومدی اون دنيا خبرم کن..شايد اونجا ازت خواستگاری کردم...
اين دنيا که بيکس بوديم و رفتيم...
سخته...سخته...
آدم يه نفرو دوست داشته باشه...
ولی...
.......................................
؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
آخرين باره ها!!!!!

گريه بايد بکنم؟؟؟؟؟؟
دارم همين کارو ميکنم...
جدی دارم گريه ميکنم...
وای...چه حاليه!!!

اصلا...
باورم شد که قرار خودمو بکشم!!!
يعنی نميکشم؟؟؟؟؟؟؟
نمی دونم....

و در پايان...

نگاه کن..مرده ها به مرده نميرن..حتی به شمع جون سپرده نميرن..شکل فانوسين..که اگه خاموشه..واسه نفت نيست..هنوز..يه عالم نفت توشه...

از همتون ممنونم...اگه نمردم ميام اينجا دوباره؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
شايد فردا دوباره نوشتم!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
فردا...فردای قيامت؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

ديگه تحمل ندارم..
خستم خيلی..خيلی زياد...
راحت بشم............

به اميد نگارش ديگر....


پيام هاي ديگران ()

» مهر ٩٦
» اردیبهشت ٩٥
» تیر ٩٤
» خرداد ٩٤
» بهمن ٩۳
» دی ٩۳
» آبان ٩۳
» مهر ٩۳
» شهریور ٩۳
» امرداد ٩۳
» تیر ٩۳
» خرداد ٩۳
» اسفند ٩٢
» بهمن ٩٢
» آذر ٩٢
» مهر ٩٢
» شهریور ٩٢
» امرداد ٩٢
» تیر ٩٢
» خرداد ٩٢
» اردیبهشت ٩٢
» فروردین ٩٢
» اسفند ٩۱
» بهمن ٩۱
» دی ٩۱
» آبان ٩۱
» مهر ٩۱
» شهریور ٩۱
» امرداد ٩۱
» تیر ٩۱
» خرداد ٩۱
» اردیبهشت ٩۱
» فروردین ٩۱
» اسفند ٩٠
» بهمن ٩٠
» دی ٩٠
» آذر ٩٠
» آبان ٩٠
» مهر ٩٠
» شهریور ٩٠
» امرداد ٩٠
» تیر ٩٠
» خرداد ٩٠
» فروردین ٩٠
» اسفند ۸٩
» خرداد ۸٩
» اردیبهشت ۸٩
» فروردین ۸٩
» اسفند ۸۸
» بهمن ۸۸
» دی ۸۸
» آذر ۸۸
» آبان ۸۸
» مهر ۸۸
» شهریور ۸۸
» امرداد ۸۸
» تیر ۸۸
» خرداد ۸۸
» اردیبهشت ۸۸
» فروردین ۸۸
» اسفند ۸٧
» بهمن ۸٧
» دی ۸٧
» آذر ۸٧
» آبان ۸٧
» مهر ۸٧
» شهریور ۸٧
» اسفند ۸٦
» بهمن ۸٦
» آذر ۸٦
» آبان ۸٦
» شهریور ۸٦
» امرداد ۸٦
» تیر ۸٦
» اردیبهشت ۸٦
» فروردین ۸٦
» اسفند ۸٥
» بهمن ۸٥
» دی ۸٥
» آذر ۸٥
» آبان ۸٥
» مهر ۸٥
» شهریور ۸٥
» امرداد ۸٥
» تیر ۸٥
» خرداد ۸٥
» فروردین ۸٥
» اسفند ۸٤
» بهمن ۸٤
» دی ۸٤
» آذر ۸٤
» آبان ۸٤
» مهر ۸٤
» شهریور ۸٤
» امرداد ۸٤
» تیر ۸٤
» خرداد ۸٤
» اردیبهشت ۸٤
» فروردین ۸٤
» اسفند ۸۳
» بهمن ۸۳
» آذر ۸۳
» مهر ۸۳
» شهریور ۸۳
» امرداد ۸۳
» تیر ۸۳
» خرداد ۸۳
» اردیبهشت ۸۳
» فروردین ۸۳
» اسفند ۸٢


دانلود آهنگ جدید